براي نخستين بار در كشورماهي درخشان توليد شد

براي نخستين بار در كشورماهي درخشان توليد شد

براي نخستين بار در كشورماهي درخشان توليد شد

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

براي نخستين بار در كشورماهي درخشان توليد شد

//

 

جام جم آنلاين: مدير گروه ژنتيك ملكولي آبزيان موسسه تحقيقات شيلات ايران از توليد يك نوع ماهي تراريخته (ترانسژنيك) در كشور خبر داد

احمد غرقي امروز (سه شنبه) در كنگره ملي نقش زيست فناوري در صنايع غذايي اظهار داشت: محققان پژوهشكده اكولوژي درياي خزر در ساري موفق شدند ژن لوسي فراز را به يك نوع ماهي وارد و آن را درخشان كنند .

وي افزود: با توجه به اهميت علم زيست فناوري در جهان و توليد حيوانات و گياهان تراريخته به عنوان شاخصه اي براي پيشرفت علمي، اين يك افتخار علمي بزرگ براي موسسه تحقيقات شيلات ايران و كشور محسوب مي شود.

مدير گروه ژنتيك ملكولي آبزيان موسسه تحقيقات شيلات ايران ادامه داد: از اين امر مي توان براي رديابي و بررسي رفتارهاي تغذيه اي ، توليد مثلي و رفتارهاي زيستي ماهي استفاده كرد.

غرقي با اشاره به توليد ماهيان سردابي مانند قزل آلا در حدود 60 تا 70 هزار تن طي سال خاطرنشان ساخت: اين ماهيان حدود 250 تا 300 گرم وزن دارند كه با دستيابي به توليد ماهيان تراريخته مي توانيم ماهياني با وزن دو برابر و بيشتر از همين گونه ماهي در كشور توليد و نسبت به امنيت غذايي كشور ياري نماييم.

وي تاكيد كرد: با توجه به پيشرفت علم و دستيابي محققان به تكنولوژي هاي روز و نوين مانند ترانس ژنيك، مديران بايد بتوانند هرچه سريعتر نسبت به ارزيابي مخاطرات ايمني اين گونه محصولات تراريخته اقدام و تصميم گيري نمايند.

به گفته غرقي : با توليد ماهيان ترانسژنيك مي توان به نتايجي مانند افزايش سرعت رشد در ماهيان ، افزايش پتانسيل توليدمثل، افزايش مقاومت در برابر بيماريها و توانايي در برابر تغييرات محيطي مانند افزايش دماي، آب يا كاهش آن، تغييرات شوري و غيره دست يافت.

وي تصريح كرد: توليد ماهيان تراريخته قبلا در چين و امريكا صورت گرفته ولي با توجه به گذشت 20 سال از اين علم در كشور و جوان بودن علم زيست فناوري براي نخستين بار در ايران صورت گرفته است.

وي در توضيح نحوه توليد ماهيان تراريخته به ايرنا گفت: در فرآيند ترانسژنيك قسمتي از ژن جدا شده و سپس در جاي ديگر يا سلول موجود ديگر قرار مي گيرد؛ براي انجام اين كار از تكنيكهاي بيوشيميايي كه شامل آنزيم هاي ويژه براي بريدن رشته DNA در نقاط ويژه ، الحاق قطعه هاي جديد و اتصال دوباره قطعه هاي جدا شده به يكديگر استفاده مي شوددیدگاه خود را بیان کنید