صادرات آبزيان افزايش يافت

صادرات آبزيان افزايش يافت

صادرات آبزيان افزايش يافت

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صادرات آبزيان افزايش يافت

۱۳۹۲/۰۵/۱۶


باشگاه خبرنگاران، علي اکبر خدايي افزود: با وجود تحريم از خطوط کشتيراني جهان و چالش‌هاي ايجاد شده آمار صادرات در سه ماهه‌ي اول سال جاري نسبت به سال قبل رشد داشته است.

وي ادامه داد: آمار دقيق صادرات آبزيان در سه ماهه‌ي اول امسال، بعد از جمع بندي‌هاي نهايي ملي چند روز آينده اعلام مي‌شوددیدگاه خود را بیان کنید