گشت غواصي محيط زيست در سواحل چابهار فعال شد

گشت غواصي محيط زيست در سواحل چابهار فعال شد

گشت غواصي محيط زيست در سواحل چابهار فعال شد

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

گشت غواصي محيط زيست در سواحل چابهار فعال شد

۱۳۹۲/۰۵/۱۶


افسري افزود: اين گشت هاي غواصي كار بررسي وضعيت زيست بوم هاي دريايي از جمله بسترهاي علفي، مرجانها و آبزيان هم زيست را در سواحل درياي چابهار كه به آبهاي آزاد بين المللي متصل است، بر عهده دارند.
به گزارش روز سه شنبه اداره كل محيط زيست سيستان و بلوچستان، وي با بيان اينكه عمليات گشت هاي غواصان بصورت دوره اي و منظم در بازه هاي زماني كوتاه مدت انجام مي شود، افزود: اين اقدام فعاليت هايي از جمله وضعيت سلامت زيستمندان دريايي و آثار مخرب صيادي در دريا را كنترل، بررسي و گزارش مي دهد.
وي ادامه داد: گشت هاي غواصي شامل عمليات اسنوكلينگ و مانتاتو در سطح آب و غوص هاي نيمه عميق در آبهاي ساحلي با عمق حداكثر ۳۰ متر برنامه ريزي شده است.
مديركل محيط زيست سيستان و بلوچستان افزود: بررسي دقيق تر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي عمراني و سازه هاي دريايي از ديگر اهداف راه اندازي اين گشت است كه توسط ارگانهاي دخيل در امر دريا صورت مي گيرد تا با نظارت بهتر و علمي قبل از اجراي طرح هاي مختلف از تخريب اكوسيستم ها در بستر دريا جلوگيري شود.
افسري تاكيد كرد: هر گونه دستكاري غير مسوولانه در زنجيره حيات دريا باعث خسارات جبران ناپذيري از جمله كاهش شديد منابع شيلاتي و انقراض گونه هاي تاثير گذار در دريا نظير لاك پشت ها و مرجانهاي دريايي خواهد شد.
درياي عمان كه بوميان محلي و بلوچ ها آن را به نام قديمي مكران مي خوانند به دليل نزديكي و اتصال به آبهاي آزاد و اقيانوس داراي تنوع زيادي در گونه هاي مختلف دريايي است به همين سبب و بر خلاف درياي شمال كار صيادي و شيلات در تمام طول سال بجز محدوده زماني كوتاهي در تابستان كه طوفان هاي مونسون وزيدن مي گيرد، فعال است.
صيادي در درياي خزر فقط در نيمه دوم سال انجام مي شوددیدگاه خود را بیان کنید