هجوم آبزیان به سوی قطب‌ها

هجوم آبزیان به سوی قطب‌ها

هجوم آبزیان به سوی قطب‌ها

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

هجوم آبزیان به سوی قطب‌ها

۱۳۹۲/۰۵/۱۷


(ایسنا)، تغییرات جوی سبب شده است که فیتوپلانکتون‌ها به آب‌های سرد دریای بارنت در سواحل شمالی نروژ هجوم بیاورند.
جانداران دریایی بیش از جانوران ساکن خشکی در معرض خطر تغییر الگوهای مهاجرتی، تغذیه‌ای و تولیدمثل هستند و عامل اصلی این آشفتگی‌ها، تشدید پدیده تغییرات جوی عنوان شده است
همچنین افزایش دمای آب اقیانوس‌ها ترکیب زیستی در اقیانوس‌ها را دستخوش تغییر کرده و بهم ریخته و سبب هدایت اجباری گونه‌های آبزیان به سوی قطب‌ها شده است به طوری که این جانوران در جستجوی مکانی برای ادامه حیات، سالانه هفت کیلومتر بیشتر به سمت قطب‌ها نزدیک می‌شوند.
در این مطالعات که از سوی کارشناسان 17 موسسه تحقیقاتی انجام شده، اطلاعات هفت کشور جهان گردآوری شده و نشان داده است که گرم شدن اقیانوس‌ها بر روی فصل جفت‌گیری، نوع تغذیه و الگوهای مهاجرتی جانوران دریایی اثر می‌گذارد.
همچنین کارشناسان در کمال تعجب دریافتند به رغم اینکه دمای هوا بر روی زمین سریعتر از اقیانوس‌ها در حال افزایش است اما گونه‌های ساکن خشکی در مقایسه با انواع جانوران دریایی سالانه کمتر از یک کیلومتر تغییر مکان می‌دهند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، گرم شدن اقیانوس‌ها سبب کوتاه‌تر شدن زمستان‌ها و فرا رسیدن سریع بهار و به دنبال آن اثرات ناشی از فرا رسیدن فصل بهار یعنی فصل جفت‌گیری و تکثیر پلانکتون‌ها پیش از موعد مقرر خواهد شد. این مساله برای گونه‌هایی که قادر به ادامه حرکت به سمت آب‌های خنک‌تر نیستند تبعات جدی و شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
برخی گونه‌ها نظیر صدف‌ها و بسیاری از سخت‌پوستان ناچار هستند در سواحل زندگی کنند. در نتیجه برای گونه‌های رو به افول که در سواحل تاسمانی زندگی می‌کنند پناهگاهی وجود ندارد و به احتمال زیاد رفته رفته آنها را از دست خواهیم داددیدگاه خود را بیان کنید