اشتغال بیش از 100 نفر در شیلات ابوموسی

اشتغال بیش از 100 نفر در شیلات ابوموسی

اشتغال بیش از 100 نفر در شیلات ابوموسی

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

اشتغال بیش از 100 نفر در شیلات ابوموسی

۱۳۹۲/۰۵/۱۷


باشگاه خبرنگاران بندرعباس ولی اله ساعد افزود: سهمیه استغال زایی شیلات شهرستان ابوموسی امسال 250 نفر است که تاکنون 68 درصد این تعهد محقق شده است.
وی پیش بینی کرد تا قبل از پایان نیمه اول سال92 تمام سهمیه اشتغال شیلات این شهرستان محقق شود.
ساعد افزود: پارسال شیلات شهرستان ابوموسی با اشتغال زایی 250 نفر توانست 25 درصد بیش از سهمیه در نظر گرفته شده بخش شیلات این شهرستان را محقق سازددیدگاه خود را بیان کنید