تغییر شیوه زندگی آبزیان با گرم شدن اقیانوس ها

تغییر شیوه زندگی آبزیان با گرم شدن اقیانوس ها

تغییر شیوه زندگی آبزیان با گرم شدن اقیانوس ها

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تغییر شیوه زندگی آبزیان با گرم شدن اقیانوس ها

۱۳۹۲/۰۵/۱۸


باشگاه خبرنگاران افزایش دماي زمین به تغیرات رفتار زندگی جانداران دریایی منجر شد.

به گفته کارشناسان محیط زیست حدود 71 درصد از سطح کره زمین را اقیانوس ها پوشانده که زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری می باشد.

محققان با بررسی پدیده گرم شدن اقیانوس ها سبب تغییر گونه های دریایی و مراحل پروش آنها زمان مهاجرت و تغییر محل زندگی گونه های مختلف شد.

دانشمندان مهاجرت های انواع گونه های مختلف آبزیان را به تغییر اکوسیتم محیطی عنوان کرده که حتی در برخی موارد تغییر یا انقراض این اکوسیتم ها منجر و در مواردی پیچیدگی های خاص در آن به وجود خواهد آورددیدگاه خود را بیان کنید