فروشگاه های عرضه ماهی درسطح شهر شهرکرد ساماندهی شود

فروشگاه های عرضه ماهی درسطح شهر شهرکرد ساماندهی شود

فروشگاه های عرضه ماهی درسطح شهر شهرکرد ساماندهی شود

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

فروشگاه های عرضه ماهی درسطح شهر شهرکرد ساماندهی شود

۱۳۹۲/۰۵/۱۹


خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ وسلامت بهداشت محیط، عنوان کرد: بهداشت محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی درادامه گفت : بهداشت محیط در حفظ سلامتی افراد و شهروندان نفش مهمی را ایفا می کند و رعایت نکات بهداشتی در محیط زیست لازم و ضروری است.
کارشناس بهداشت محیط شهرستان شهرکرد با اشاره به اهمیت و ضرورت ساماندهی فروشگاهای عرضه ماهی، عنوان کرد: فروشگاه های پخش و عرضه آبزیان و ماهی در سطح شهر باید ساماندهی شود و از انتشار بوی بد و زننده ماهی در پیاده های سطح شهر جلوگیری شود.
مرتضی خلیلی با اشاره به تمرکز فروشگاه های ماهی در یکی از خیابان اصلی شهر، عنوان کرد : سطح پیاده ها محل رفت و آمد شهروندان است و باید از سلامت و بهداشت کافی برخوردار باشددیدگاه خود را بیان کنید