اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
Monday, September 28, 2020

اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

//

 

رئيس سازمان شيلات ايران : 2 هزار و 600 ميليارد ريال براي پرداخت تسهيلات به آبزي پروران اختصاص يافته است.
به گزارش ايسنا غلامرضا رازقي اظهار كرد: هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي و 600 ميليارد ريال از محل كمكهاي فني و اعتباري و يك هزار ميليارد ريال نيز از ديگر منابع تأمين مي شود.
وي گفت: در بخش تأمين تسهيلات مورد نياز آبزي پروران هيچ مشكلي وجود ندارد و به هر ميزاني كه در اين بخش نياز باشد امسال اعتبار اختصاص خواهد يافت.
رازقي ميزان توليدات آبزيان در كشور را 663 هزار تن ذكر كرد و افزود: 250 هزار تن از اين توليدات در آبهاي داخلي پرورش يافته و بيش از 400 هزار تن نيز مربوط به ديگر بخش ها است كه در افق برنامه 5 ساله اين ميزان بايد به يك ميليون و 700 هزار تن برسد.
وي افزود: هم اكنون ظرفيت جديدي در دريا براي صيد «فانونس ماهي» ايجاد شده كه اميدوار هستيم در تأمين پروتئين مورد نياز جامعه مؤثر باشد و اين قابليت تا 200 هزار تن نيز در درياي عمان ديده شده است.
رئيس سازمان شيلات گفت: به دنبال اين هستيم كه از ظرفيت هاي بسيار بالاي اقيانوس ها استفاده كنيم و هم اكنون از اقيانوس هند كه داراي پتانسيل بالايي نيز هست ورود پيدا كرده ايم.
وي درباره صادرات آبزيان اظهار كرد: در بخش ماهيان گرمابي امسال 40 هزار تن صادرات داشته ايم و در بخش ماهيان سردآبي صادرات تازه آغاز شده كه ميزان آن كمتر از هزار تن بوده است.
رازقي بر ضرورت بهره وري و استفاده از علم و فناوري در توليد آبزيان تأكيد كرد و گفت: در صورت استفاده از دانش و فناوري جديد مي توان ميزان توليد آبزيان را تا دو برابر رقم كنوني افزايش داددیدگاه خود را بیان کنید