اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

اختصاص 2600 ميليارد ريال تسهيلات به آبزي پروران

//

 

رئيس سازمان شيلات ايران : 2 هزار و 600 ميليارد ريال براي پرداخت تسهيلات به آبزي پروران اختصاص يافته است.
به گزارش ايسنا غلامرضا رازقي اظهار كرد: هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي و 600 ميليارد ريال از محل كمكهاي فني و اعتباري و يك هزار ميليارد ريال نيز از ديگر منابع تأمين مي شود.
وي گفت: در بخش تأمين تسهيلات مورد نياز آبزي پروران هيچ مشكلي وجود ندارد و به هر ميزاني كه در اين بخش نياز باشد امسال اعتبار اختصاص خواهد يافت.
رازقي ميزان توليدات آبزيان در كشور را 663 هزار تن ذكر كرد و افزود: 250 هزار تن از اين توليدات در آبهاي داخلي پرورش يافته و بيش از 400 هزار تن نيز مربوط به ديگر بخش ها است كه در افق برنامه 5 ساله اين ميزان بايد به يك ميليون و 700 هزار تن برسد.
وي افزود: هم اكنون ظرفيت جديدي در دريا براي صيد «فانونس ماهي» ايجاد شده كه اميدوار هستيم در تأمين پروتئين مورد نياز جامعه مؤثر باشد و اين قابليت تا 200 هزار تن نيز در درياي عمان ديده شده است.
رئيس سازمان شيلات گفت: به دنبال اين هستيم كه از ظرفيت هاي بسيار بالاي اقيانوس ها استفاده كنيم و هم اكنون از اقيانوس هند كه داراي پتانسيل بالايي نيز هست ورود پيدا كرده ايم.
وي درباره صادرات آبزيان اظهار كرد: در بخش ماهيان گرمابي امسال 40 هزار تن صادرات داشته ايم و در بخش ماهيان سردآبي صادرات تازه آغاز شده كه ميزان آن كمتر از هزار تن بوده است.
رازقي بر ضرورت بهره وري و استفاده از علم و فناوري در توليد آبزيان تأكيد كرد و گفت: در صورت استفاده از دانش و فناوري جديد مي توان ميزان توليد آبزيان را تا دو برابر رقم كنوني افزايش داددیدگاه خود را بیان کنید