پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

//

ماهي خاوياري 32 كيلوگرمي در يكي از استخرهاي پرورش ماهي غرب استان گيلان پرورش يافت

 

خبرنگار باشگاه خبرنگاران ؛ از اين ماهي 3 كيلو و 625 گرم خاويار مرغوب استحصال شده است .

 

مدير كل شيلات گيلان پرورش ماهيان خاوياري را كاري بي سابقه در تاريخ شيلات ايران توصيف كرد و گفت : گيلان از استان هاي مستعد آبزيان كشور است كه همه ساله 47 هزار تن انواع ماهي گرم آبي و سرد آبي در استخرهاي پرورش ماهي استان توليد و به بازارهاي مصرف عرضه مي شود .

 

سعيدي افزود : ازاغازامسال تا كنون 32 هزار تن ماهي گرم آبي ، يكهزار و 400 تن ماهي سرد آبي و يكصد تن ماهي خاوياري در مزارع پرورش ماهي گيلان توليد شده است كه 30 درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال بوده است .
لازم به يادآوري است: در حال حاضر 3 هزار و 200 مزرعه پرورش ماهي در گيلان مشغول فعاليت استدیدگاه خود را بیان کنید