پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
Monday, September 28, 2020

پرورش ماهي خاوياري 32 كيلويي در گيلان

//

ماهي خاوياري 32 كيلوگرمي در يكي از استخرهاي پرورش ماهي غرب استان گيلان پرورش يافت

 

خبرنگار باشگاه خبرنگاران ؛ از اين ماهي 3 كيلو و 625 گرم خاويار مرغوب استحصال شده است .

 

مدير كل شيلات گيلان پرورش ماهيان خاوياري را كاري بي سابقه در تاريخ شيلات ايران توصيف كرد و گفت : گيلان از استان هاي مستعد آبزيان كشور است كه همه ساله 47 هزار تن انواع ماهي گرم آبي و سرد آبي در استخرهاي پرورش ماهي استان توليد و به بازارهاي مصرف عرضه مي شود .

 

سعيدي افزود : ازاغازامسال تا كنون 32 هزار تن ماهي گرم آبي ، يكهزار و 400 تن ماهي سرد آبي و يكصد تن ماهي خاوياري در مزارع پرورش ماهي گيلان توليد شده است كه 30 درصد بيشتر از مدت مشابه پارسال بوده است .
لازم به يادآوري است: در حال حاضر 3 هزار و 200 مزرعه پرورش ماهي در گيلان مشغول فعاليت استدیدگاه خود را بیان کنید