توليد ماهي تراريخته در كشور

توليد ماهي تراريخته در كشور

توليد ماهي تراريخته در كشور

جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
Friday, September 18, 2020

توليد ماهي تراريخته در كشور

//

ماهي تراريخته يا چند ژن با بهره گيري از فناوري هاي نوين براي نخستين بار در كشور توليد شد

مدير گروه ژنتيك ملكولي آبزيان موسسه تحقيقات شيلات ايران در حاشيه سفر به گيلان به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت : با اجراي اين طرح كه توسط محققان پژوهشكده اكولوژي درياي خزر با موفقيت اجراشده است ، توليد ماهي در كشور دوبرابر مي شود.

احمد عزتي افزود : توليد دارو براي ايمني ماهيان ، افزايش توليد فرآورده ماهيان پرورشي ، بهبود ساختار ژنتيكي ماهي ها و شناسايي ژن هاي معيوب و سودمند و كيفيت و سلامت فرآورده هاي غذايي پرورشي از جمله مهمترين پژوهش هائيست كه در حال انجام است .
ترا ريخته به جانداران چند ژني گفته مي شود كه از نظر ژنتيكي دستكاري شده اند.

لازم به يادآوري است: توليد ماهيان تراريخته در 20 سال گذشته در چين و آمريكا آغاز شده استدیدگاه خود را بیان کنید