تکثیر بیش از 130 میلیون قطعه بچه‎ماهی در استان لرستان

تکثیر بیش از 130 میلیون قطعه بچه‎ماهی در استان لرستان

تکثیر بیش از 130 میلیون قطعه بچه‎ماهی در استان لرستان

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تکثیر بیش از 130 میلیون قطعه بچه‎ماهی در استان لرستان

۱۳۹۲/۰۶/۰۵

تکثیر بیش از 130 میلیون قطعه بچه‎ماهی در استان لرستان
باشگاه خبرنگاران لرستان مهرداد مرادی افزود: لرستان با تکثیر 132 میلیون قطعه بچه‎ماهی، مقام اول تکثیر را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه 30 درصد تکثیر ماهیان سردآبی کشور مربوط به لرستان است اضافه کرد: هم‎اکنون در استان 11 مرکز با مجوز بهره‎برداری در زمینه تکثیر ماهی فعالیت دارند.
مهندس مرادی تصریح کرد: البته چند واحد هم به صورت حد واسط‎، کار تبدیل تخم به بچه‎ماهی را انجام می‎دهند.
معاون شیلات لرستان بیان کرد: بیش‎ترین میزان تکثیر مربوط به سه شهرستان سلسله، ازنا و الیگودرز استدیدگاه خود را بیان کنید