235 پرونده قضايي براي آبزي پروران غيرمجاز

235 پرونده قضايي براي آبزي پروران غيرمجاز

235 پرونده قضايي براي آبزي پروران غيرمجاز

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

235 پرونده قضايي براي آبزي پروران غيرمجاز

۱۳۹۲/۰۶/۰۵


واحد مرکزی خبر:علت کاهش کیفی آب رودخانه کارون فعالیت وسیع پرورش‌دهندگان غیرمجاز آبزیان اعلام شد.
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق استان خوزستان سطح مزارع پرورش ماهی غیرمجاز را چهار هزار و 248 هکتار اعلام کرد و افزود: بیشترین سطح زیر کشت مزارع غیر مجاز در 2 هزار و 500 هکتار مساحت در خرمشهر قرار دارد.
دهکردی گفت : شوشتر با 958 هکتار و اهواز با 790 هکتار مزرعه غیر مجاز در رده‌های بعدی قرار دارند.
دهکردی افزود: برای هر هکتار از این مزارع سالانه حداقل 75 مترمکعب آب برداشت می‌شود که در مجموع این واحدهای غیرمجاز سالانه 318میلیون مترمکعب معادل 21 متر مکعب بر ثانیه از رودخانه آب برداشت می‌کنند .
دهکردی افزود: این آبزی پرور‌های غیرمجاز حداقل یک سوم آب برداشت شده را به صورت پساب شور با ای سی (EC) حدود 6 هزار تا هفت هزار میکروزیمنس در رودخانه کارون تخلیه می‌کنند که باعث شوری آب و بر هم خوردن نظم کیفی می‌شود.
او گفت: به منظور برخورد با متخلفان 235 پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده و با نظر شورای تامین استان با آنان برخورد می شوددیدگاه خود را بیان کنید