كاهش 26 هزار تني صيد طي 9 سال اخير

كاهش 26 هزار تني صيد طي 9 سال اخير

كاهش 26 هزار تني صيد طي 9 سال اخير

چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday, September 23, 2020

كاهش 26 هزار تني صيد طي 9 سال اخير

//

مديركل شيلات گيلان: هيچ يك از رودخانه‌ها شرايط لازم براي تكثير طبيعي را ندارند

مديركل شيلات گيلان با اشاره به 48 رشته رودخانه در استان گيلان، گفت: هيچ يك از رودخانه‌هاي كنوني شرايط لازم براي تكثير طبيعي ندارند و در رودخانه‌ها با مشكل جدي براي تكثير طبيعي روبه رو هستيم.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت سعيدي با اشاره به رهاسازي 200 ميليون بچه ماهي استخواني و خاوياري براي حفظ و تكثير ذخاير دريا، تصريح كرد: به علت مقاومت كمتر گونه‌هاي مصنوعي براي برگشت پذيري به دريا بايد به دنبال تكثير طبيعي باشيم.

سعيدي تاكيد كرد: حفاظت و امنيت دريا متضمن بهره‌برداري پايدار است و بايد همه در اين امر شيلات را ياري برسانند.

مديركل شيلات گيلان درباره صيد در سال‌هاي مختلف، گفت: در حالي كه در سال 1380صيد دريايي 39 هزار تن بوده اين ميزان در سال گذشته به 13 هزار و 500 تن كاهش يافته است.

وي سياست شيلات گيلان را در شرايط كنوني در زمينه صيد و صيادي تثبيت وضعيت عنوان كرد.

سعيدي پرورش ماهي در قفس در دريا را از طرح‌هاي مهم حمايتي دولت از صيادان و به منظور حفظ ذخاير خواند و افزود: اين طرح اكنون رو به پيشرفت استدیدگاه خود را بیان کنید