صيد10هزار تن ماهي طي امسال و درآمدزايي70ميليارد توماني براي صيادان

صيد10هزار تن ماهي طي امسال و درآمدزايي70ميليارد توماني براي صيادان

صيد10هزار تن ماهي طي امسال و درآمدزايي70ميليارد توماني براي صيادان

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

صيد10هزار تن ماهي طي امسال و درآمدزايي70ميليارد توماني براي صيادان

//

مديركل شيلات مازندران پيش‌بيني كرد: امسال در صورت وجود شرايط جوي مناسب حدود 10 هزار تن صيد خواهيم داشت كه 65 الي 70 ميليارد تومان ارزش اقتصادي نصيب صيادان مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حبيب ‌نژاد با بيان اينكه جمعيتي حدود 4 هزار نفر صياد در قالب 55 شركت تعاوني پره در اين بخش فعاليت دارند، گفت: شيلات استان مازندران به‌منظور تامين سوخت يارانه‌اي صيادان و همچنين بيمه اين قشر زحمت‌كش پيگيرهاي خوبي داشته كه به نتاج مثبتي رسيده است و دراين زمينه مشكل خاصي وجود ندارد.

وي افزود: در سال گذشته و همچنين در سال جاري اقدامات خوبي در زمينه تكثير طبيعي و نيمه مصنوعي انجام شده است كه هر ساله بالغ بر صد ميليون بچه ماهي سفيد توسط شيلات و با همكاري و مشاركت همين صيادان تكثير و براي بازسازي ذخاير آبزيان در رودخانه‌هاي استان رهاسازي مي‌شود و پيش‌بيني اين است كه امسال در صورت وجود شرايط جوي مناسب حدود 10 هزار تن صيد را داشته باشيم كه ارزش اقتصادي اين صيد 65 الي 70 ميليارد تومان را نصيب صيادان خواهد كرد.

مديركل شيلات مازندران با اشاره به اينكه حدود 95 درصد از ماهيان درياي‌خزر براي تكثير طبيعي به رودخانه‌هاي مهم مهاجرت مي‌كنند، تأمين شرايط امن را براي تكثير طبيعي ماهيان درياي خزر در مازندران بسيار موثر و حياتي دانست.

وي با بيان اينكه با يك نگاه بلندمدت مي‌توان پي برد كه صيادان بايد در بازسازي و حفاظت از ذخاير آبزيان دريا نقش مشاركتي داشته باشند، اظهار كرد: اتحاديه صيادان تعاوني‌هاي پره با مشاركت صيادان در سال جاري براي توسعه پايدار صيد و نگاه صيد مسئولانه بيش از 21 ميليون بچه ماهي سفيد رادر استخرهاي استيجاري تكثير و در كنار شيلات استان دررودخانه هاي منتهي به دريا رها سازي كردنددیدگاه خود را بیان کنید