۲۰۰ هزار نفر به طور مستقيم در بخش صيد و صيادي و آبزي پروري فعاليت مي كنند

۲۰۰ هزار نفر به طور مستقيم در بخش صيد و صيادي و آبزي پروري فعاليت مي كنند

۲۰۰ هزار نفر به طور مستقيم در بخش صيد و صيادي و آبزي پروري فعاليت مي كنند

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

۲۰۰ هزار نفر به طور مستقيم در بخش صيد و صيادي و آبزي پروري فعاليت مي كنند

۱۳۹۲/۰۶/۱۱


خبرنگار ايرنا، غلامرضا رازقي روز پنجشنبه در مراسم بهره برداري از بندر صيادي جزيره لاوان در هرمزگان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تاكيد بر الگو برداري رفتاري از اين دو شهيد بزرگوار، اظهار داشت:با برنامه ريزيهاي انجام شده پيش بيني مي شود، امسال يك ميليون تن آبزي در كشور برداشت شود كه ۵۵۰ هزار تن آن سهم صيد و صيادي است.
وي با بيان اينكه پارسال ۸۵۰ هزار تن ماهي و ديگر آبزيان در كشور توليد شده بود، افزود: كشور ما در خصوص توليد ماهي و آبزيان رتبه ۲۲ را در سطح جهان داراست.
وي با تاكيد بر اينكه بهره برداري بايد متناسب با ذخاير موجود باشد، خاطرنشان كرد: با توجه به اين مساله علاوه بر اشتغالزايي پايدار آسيبي به ذخاير دريا نيز نخواهد رسيد.
رازقي با اشاره به تقاضاي صيادان در خصوص صدور مجوز صيد در هرمزگان، تصريح كرد: از جمله وظايف دولت ايجاد اشتغال پايدار در زمينه صيد و صيادي است كه شيلات كشور با شناسايي ظرفيتهاي هر منطقه ، مجوز صيد را در مناطقي با شرايط لازم صادر كرده استدیدگاه خود را بیان کنید