توانمندي استان البرز در توليد ماهيان خاوياري

توانمندي استان البرز در توليد ماهيان خاوياري

توانمندي استان البرز در توليد ماهيان خاوياري

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

توانمندي استان البرز در توليد ماهيان خاوياري

۱۳۹۲/۰۶/۱۱

توانمندي استان البرز در توليد ماهيان خاوياري
واحد مرکزی خبر:با کاهش ذخایر ماهیان خاویاری در اعماق دریای مازنداران این ماهیان را می توان در ارتفاعات البرز جستجو کرد.
حدود 24 هزار گونه ماهی در دنیا وجود دارد که شاخص آنها ماهیان خاویاری با 27 گونه ، گرانترین و با ارزش ترین گونه از لحاظ اقتصادی محسوب می شود و دریای خزر به لحاظ داشتن پنج گونه از بهترین و مرغوبترین گونه های تاس ماهیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
این گونه ها شامل فیل ماهی ، قره برون ، چالباش ، شیب و ازون برون هستند که در میان این ماهیان فیل ماهی از نظر ارزش خاویار در صدر قرار دارد و در ایران نیز قابلیت های پرورش بسیار مناسبی وجود دارد.
متاسفانه طی سال های اخیر به علت آلودگی زیست محیطی دریای خزر و صید بی رویه ذخایر ، این گونه با ارزش رو به کاهش رفت و به همین منظور بر اساس پیشنهاد انجمن متخصصان بین المللی ماهیان خاویاری ، تنها کشورهایی مجاز به فروش خاویار هستند که به تکثیر و بازسازی ذخایر آن می پردازند.
بر این اساس یکی از موثرترین راه حل ها برای جلوگیری از انقراض این ماهیان پرورش تمام دوره ای یعنی پرورش تا حصول خاویار و نهایتاً ایجاد گله های مولدین اهلی است ، موضوعی که می تواند در پرورش ماهیان خاویاری با هدف تولید خاویار و گوشت ، علاوه بر دستیابی به تولید پروتئین ، اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور به همراه دارد و از فشار بر صید ذخایر نیز بکاهد.
جهاد کشاورزی استان البرز 400 قطعه ماهی خاویاری را با هدف تکثیر این ماهی در استخرهای پرورش ماهی در استان البرز نگهداری می کند.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز درباره پرورش ماهی های خاویاری در کشور می گوید: عمده برداشت خاویار از دریای خزر بود که با توجه به آلودگی دریا و استحصال بی رویه این ماهی از کشورهای دیگر همسایه خزر ، تولید خاویار ما به کمتر از 10 تن در سال رسید.
کریمی افزود: بر این اساس پرورش ماهی های خاویاری پرورشی یکی از اولویت های اصلی سازمان شیلات کشور است برای توسعه این محصول سودآور در استان ها بود و استان البرز نیز یکی از استان هایی است که پیشرو در توسعه مزارع ماهی خاویار شد.
وی گفت: تاکنون از طرح توسعه پرورش ماهی های خاویاری در 10 استان کشور بیش از 3 هزار کیلوگرم گوشت و نزدیک به هزار کیلوگرم خاویار به دست آمد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج و مجری طرح توسعه ماهیان خاویاری در استان البرز نیز می گوید: نوع پرورشی این ماهیان در استان البرز از گونه فیل ماهی بود که بهترین گونه ماهی های خاویاری و خاویار تولیدی آن ها نیز بهترین کیفیت را دارد.
ولیعهدی افزود: برای توسعه مزارع پرورش ماهی در استان البرز به صورت پایلوت ، این ماهیان را 6 سال پیش در ماهی سرای شهرستان کرج پرورش دادیم تا بتوانیم ضمن استفاده از گوشت و خاویار آنان ،‌ نوزادان این ماهی های خاویاری را هم در مزارع دیگر استان پرورش دهیم.
وی گفت: با توجه به اینکه این ماهی ها از نوع ماهی های گرمابی هستند شهرستان اشتهارد بهترین منطقه برای پرورش ماهی های خاویاری است و قصد داریم تا 2 استخر بزرگ با ظرفیت پرورش هزار ماهی بسازیم.
وی می افزاید: پیش بینی می کنیم از همین 400 قطعه ماهی تا 10 تن گوشت و تا 300 کیلوگرم خاویار به دست آوریم.
رئیس جهاد کشاورزی کرج گفت: ماهیان خاویاری ما تا سال آینده محصول خاویار تولید خواهند کرددیدگاه خود را بیان کنید