گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
Saturday, September 26, 2020

گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

//

مديركل شيلات استان گلستان از توليد موفقيت آميز ميگوي وانامي با قابليت صادرات در سايت پرورش ميگوي گميشان خبرداد.
علي اكبر پاسندي اظهار داشت: از آنجا كه شوري آب درياي خزر و شرايط اقليمي موجود در اراضي كم بازده در شمال گميشان كه بيش از 60هزار هكتار مي باشد، با توليد موفقيت آميز ميگوي و انامي در سايت پرورش ميگوي گميشان اين محصول قابليت صادرات در عرصه جهاني را دارا مي باشد كه باعث رشد و ترقي صادرات غيرنفتي استان در كشور خواهد شد.
وي عنوان كرد: به علت بالا بودن كيفيت مطلوب ميگوي توليدي در شمال گميشان و ارزش غذايي بسيار خوب آن، اين محصول با استقبال خوب مردم استان گلستان روبه رو بوده است؛ لذا توسعه و گسترش همه جانبه و حمايت هاي زيربنايي و تأمين اعتبار زير ساخت ها اين سايت مي تواند بزرگ ترين سايت پرورش ميگو و ساير محصولات دريايي در كشور تلقي شود.
پاسندي گفت: گسترش و توسعه سايت پرورش ميگوي گميشان مي تواند باعث اشتغال زايي براي تحصيل كرده هاي دانشگاهي و سرمايه گذاران و افراد بومي منطقه شود.
مديركل شيلات استان گلستان يادآور شد با راه اندازي اين سايت تكميل حلقه هاي پيشين و پسين اتفاق خواهد افتاد كه اين خود باعث رشد و شكوفايي اقتصادي منطقه خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید