گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

گلستان قطب توليد ميگوي پرورشي گونه وانامي

//

مديركل شيلات استان گلستان از توليد موفقيت آميز ميگوي وانامي با قابليت صادرات در سايت پرورش ميگوي گميشان خبرداد.
علي اكبر پاسندي اظهار داشت: از آنجا كه شوري آب درياي خزر و شرايط اقليمي موجود در اراضي كم بازده در شمال گميشان كه بيش از 60هزار هكتار مي باشد، با توليد موفقيت آميز ميگوي و انامي در سايت پرورش ميگوي گميشان اين محصول قابليت صادرات در عرصه جهاني را دارا مي باشد كه باعث رشد و ترقي صادرات غيرنفتي استان در كشور خواهد شد.
وي عنوان كرد: به علت بالا بودن كيفيت مطلوب ميگوي توليدي در شمال گميشان و ارزش غذايي بسيار خوب آن، اين محصول با استقبال خوب مردم استان گلستان روبه رو بوده است؛ لذا توسعه و گسترش همه جانبه و حمايت هاي زيربنايي و تأمين اعتبار زير ساخت ها اين سايت مي تواند بزرگ ترين سايت پرورش ميگو و ساير محصولات دريايي در كشور تلقي شود.
پاسندي گفت: گسترش و توسعه سايت پرورش ميگوي گميشان مي تواند باعث اشتغال زايي براي تحصيل كرده هاي دانشگاهي و سرمايه گذاران و افراد بومي منطقه شود.
مديركل شيلات استان گلستان يادآور شد با راه اندازي اين سايت تكميل حلقه هاي پيشين و پسين اتفاق خواهد افتاد كه اين خود باعث رشد و شكوفايي اقتصادي منطقه خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید