گیاهان دریایی در خطر انقراض

گیاهان دریایی در خطر انقراض

گیاهان دریایی در خطر انقراض

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

گیاهان دریایی در خطر انقراض

۱۳۹۲/۰۶/۱۲

گیاهان دریایی در خطر انقراض
باشگاه خبرنگاران؛زیست شناسان خبر از نابودی تدریجی گیاهان دریایی با روند اسیدی شدن آب ها را داده اند.

زیست شناسان می گویند اولین یاخته ای که تشکیل و رشد یافت در یک محیط اسیدی و گرم بود اما به تدریج با روند رشد گیاهان و آبزیان این محیط ها به شرایط تعادل و پایداری رسید.

افزایش گازهای گلخانه ای و گاز دی اکسید کربن به روند اسیدی شدن آب اقیانوس ها شتاب بخشیده به طوریکه از هر چهار مولکول دی اکسید کربن یکی با آب ترکیب و اسید کلروریک تولید می کند.

به گفته زیست شناسان پایین آمدن HP آب ( اسیدی شدن آن) از یک سو افزایش آلودگی زیست محیطی مثل رها سازی زباله ها و نفت در آب های آزاد دو عامل عمده افزایش روند است که در صورت ادامه آن به انقراض گونه های مختلف منجر خواهد شد.

زیست شناسان اظهار داشتند توجه به کاهش آلاینده های هوا با به کارگیری سوختهای فسیلی جدید تنها راه امکان پذیر است که مسئولان باید مردم را تشویق به استفاده از آن بکننددیدگاه خود را بیان کنید