صيد ماهيان خاوياري در پايين‌ترين حد تاريخي خود

صيد ماهيان خاوياري در پايين‌ترين حد تاريخي خود

صيد ماهيان خاوياري در پايين‌ترين حد تاريخي خود

یک‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
Sunday, September 20, 2020

صيد ماهيان خاوياري در پايين‌ترين حد تاريخي خود

//

ممنوعيت صيد؛ تنها راه جلوگيري از انقراض نسل ماهيان خاوياري

رييس سازمان شيلات ايران با بيان اينكه صيد ماهيان خاوياري به دليل برداشت‌هاي بي‌رويه و بيش از حد از دريا، به كمترين حد خود رسيده است، گفت: تنها راه براي جلوگيري از انقراض نسل ماهيان خاوياري ممنوعيت صيد و فرصت غني‌سازي به دريا است.

غلامرضا رازقي - معاون وزير جهاد كشاورزي - در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: خاويار دريايي از سال‌هاي گذشته روند نزولي داشته است به‌گونه‌اي كه اكنون كمترين ميزان صيد ماهيان خاوياري به دليل برداشت‌هاي بي‌رويه و بيش از حد از دريا، داريم.

وي افزود: در اين راستا سياست‌هاي بخش كشاورزي تصويب ممنوعيت پنج ساله صيد ماهيان خاوياري با توافق همه كشورهاي حاشيه خزر است.

رازقي با تاكيد بر استقبال ايران از متوقف شدن پنج ساله صيد ماهيان خاوياري از درياي خزر، گفت: براي جلوگيري از انقراض نسل ماهيان خاوياري راه‌ ديگري جز ممنوعيت صيد وجود ندارد و بايد يك‌بار درياي خزر غني‌سازي شود تا بتواند حفظ ذخائر داشته باشد.

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: پايان شهريور ماه قرار بود توافقنامه ممنوعيت صيد، در آستاراخان روسيه امضا و اجرايي شود كه به دليل عدم حضور تركمنستان براي دومين بار كنسل شد.

وي گفت: اين توافقنامه امضا و اجرايي نخواهد شد مگر با حضور همه كشور‌هاي حاشيه درياي خزر كه حضور همه كشورها از سوي رياست جمهوري و وزارت امور خارجه در حال رايزني است تا پنج كشور به اتفاق در اين موضوع برسند.

رازقي اظهار كرد: شيلات ايران رهاسازي بچه ماهيان خاوياري در درياي خزر را طي چند سال اخير براي غني‌سازي دريا در پيش گرفته و حفاظت جدي‌تر براي جلوگيري از صيد غير مجاز را به كار گرفته است.

رييس سازمان شيلات ايران گفت: پرورش ماهيان خاوياري كه از چند سال گذشته آغاز شده به خاويار رسيده و امسال براي اولين‌بار صادرات خاويار پرورشي در حال انجام است كه تا پايان سال به 500 كيلوگرم خواهيم رسيد.

وي گفت: سال آينده ميزان صادرات خاويار پرورشي افزايش خواهد داشت.

رازقي افزود: پرورش ماهيان در قفس كه در استان‌هاي شمالي آغاز شده، تعدادي از قفس‌ها به پرورش ماهيان خاوياري اختصاص يافته كه بتوان به صورت كنترل‌شده با شرايط طبيعي دريا ماهيان خاويار را پرورش دهيم و خاويار ايران را به عنوان برند برتر جهاني حفظ كنيم و نه تنها با كاهش صادرات خاويار مواجه باشيم بلكه به صادرات روز‌افزون برسيم.

معاون وزير جهاد كشاورزي درباره‌ي بازدارنده‌ نبودن جرايم صيادان غيرمجاز از صيد ماهيان خاوياري، گفت: يكي از ماده‌هاي طرح جامع صيد و صيادي درياي خزر كه در دولت و مجلس در حال بررسي است، به جرائم سنگين صيد قاچاق ماهيان خاوياري و قاچاق خاويار اختصاص دارد كه بر اين اساس صيد قاچاق ماهيان خاوياري در رديف كالاهاي ممنوعه قرار مي‌گيرد و احكام قضايي را براي حفاظت از دريا را جدي‌تر مي‌كند.

گفتني است؛ موافقتنامه ممنوعيت پنج ساله صيد ماهيان خاوياري درياي خزر براي دومين‌بار به دليل عدم حضور تركمنستان امضا و اجرايي نشد چراكه براساس سياست‌گذاري وزارت امور خارجه ايران فقط توافق‌نامه‌هايي را قبول دارد كه به اتفاق آراء پنج كشور حاشيه‌ي درياي خزر باشد.

چندماه پيش نيز جلسه‌اي در قزاقستان براي امضاي توافق‌نامه‌ي ممنوعيت پنج ساله صيد ماهيان خاوياري برگزار شد، اما در آنجا نيز به دليل حضور نداشتن تركمنستان اين توافق‌نامه امضا و اجرايي نشددیدگاه خود را بیان کنید