تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در گیلان

تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در گیلان

تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در گیلان

سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
Tuesday, March 2, 2021

تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در گیلان

۱۳۹۲/۰۶/۱۲

تولید 70 میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی در گیلان
باشگاه خبرنگاران رشت ، معاون آبزی‌پروری شیلات گیلان گفت: گیلان با تولید 15 درصد آبزی ، مقام دوم آبزی‌پروری کشور را دارد.
ابراهیم بیگ‌تن وسعت مزارع ماهیان گرمابی در این استان را 7 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: گیلان علاوه بر تامین بچه ماهیان گرمابی ، صادر کننده بچه ماهی به کشورهای عراق و ترکیه است.
وی بااشاره به اینکه تولید ماهیان خاویاری گرمابی در این استان 150 تن است ، یادآور شد : پرورش ماهیان خاویاری در ارزآوری کشور بسیار موثر استدیدگاه خود را بیان کنید