انجام 11 هزار بازرسی توسط یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان

انجام 11 هزار بازرسی توسط یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان

انجام 11 هزار بازرسی توسط یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان

پنج‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
Thursday, April 15, 2021

انجام 11 هزار بازرسی توسط یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان

۱۳۹۲/۰۶/۱۲


خبرنگار مهر، احمد دستیار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازرسی از لنج های صیادی با شش هزار و 204 مورد بیشترین میزان بازرسی در این مدت به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه بازرسی از قایق های موتوری با بیش از سه هزار و 386 مورد رتبه دوم بازرسی ها را به خود اختصاص داده، تصریح کرد: بازرسی از کشتی ها، بازار های عرضه آبزیان، صیدگاه ها، خودرو های حمل آبزیان و سردخانه ها از دیگر موارد بازرسی یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان در این مدت است.
دستیار افزود: در این مدت بیش از 652 مرحله گشت خشکی و 67مرحله گشت دریایی مجموعا توسط صورت گرفته است که منجر به توقیف چهار فروند لنج صیادی و یک دستگاه خودروی حمل آبزیان شده است.
جانشین فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان در ادامه اظهار داشت: کشف و توقیف بیش از چهار تن و 300کیلو گرم آبزی صید شده، هزار و 992طاقه تور غیر مجاز، 9عدد لنگر و چندین مورد ادوات صید غیر مجاز از دیگر اقدامات یگان در پنج ماهه اول سال جاری استدیدگاه خود را بیان کنید