برداشت ۱۶ هزارتن ماهي استخواني از خزردر سال ۹۱

برداشت ۱۶ هزارتن ماهي استخواني از خزردر سال ۹۱

برداشت ۱۶ هزارتن ماهي استخواني از خزردر سال ۹۱

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

برداشت ۱۶ هزارتن ماهي استخواني از خزردر سال ۹۱

۱۳۹۲/۰۷/۰۷


مجاهدي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: ماهيان استخواني از گروه ماهيان بازار پسند در كشور هستند كه در سواحل كرانه اي درياي خزر زندگي مي كنند ،‌بنابراين مي توان از طريق مديريت ملي شرايط خوبي را براي افزايش ذخاير اين گونه فراهم كرد.
وي اظهاركرد: در زمان حاضر به منظور حفظ پايداري صيد در درياي خزر، سالانه بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون بچه ماهي استخواني به دريا رهاسازي مي شود.
مجاهدي ابراز اميدواري كرد با بازسازي ذخاير ماهيان استخواني خزر، رقم صيد نيز افزايش يابد.
وي همچنين گفت كه صيد ماهيان استخواني در ۱۲ سال گذشته از ثبات و روند رو به رشد برخوردار بوده است و اين معاونت تلاش هاي خود را براي فراهم كردن شرايط بازسازي طبيعي ذخايرانجام خواهد داد چرا كه تكثير نيمه مصنوعي و مصنوعي آثار بازسازي طبيعي را ندارد و عوارضي در پي خواهد داشت.

** برداشت ۲۴ هزارتن كيلكا طي سال گذشته
معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران گفت: سال گذشته ۲۴ هزارتن ماهي كيلكا نيز از درياي خزر صيد شد كه اين ميزان نسبت به سال هاي قبل ( در شيب تند كاهش صيد اين گونه ماهي )‌ از وضعيت بهتري برخوردار است.
مجاهدي ياد آور شد: در سال ۷۸ ميزان برداشت ماهيان كيلكا از خزر ۹۵ هزارتن بود كه با ورود شانه دار مهاجم طي سال هاي اخير ميزان صيد به حدود ۱۵ هزارتن رسيده بود

 دیدگاه خود را بیان کنید