صید ماهیان خاویاری با هدف بازسازی و تکثیر ذخایر در گلستان آغاز شد

صید ماهیان خاویاری با هدف بازسازی و تکثیر ذخایر در گلستان آغاز شد

صید ماهیان خاویاری با هدف بازسازی و تکثیر ذخایر در گلستان آغاز شد

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

صید ماهیان خاویاری با هدف بازسازی و تکثیر ذخایر در گلستان آغاز شد

۱۳۹۲/۰۷/۰۷


پاسندی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در گرگان اظهار کرد: صید ماهیان خاویاری از دو روز پیش در استان آغاز شده است و تا بیستم خرداد ماه سال آینده ادامه دارد.
وی تصریح کرد: صیادان گلستانی موظفند بر اساس قرار داد تعیین شده، ماهیان خاویاری صید شده را به شیلات تحویل می دهند.
وی یادآور شد: با توجه به خطر انقراض ماهیان خاویاری در دریای خزر، از سال گذشته صید تجاری ماهیان خاویاری در کشور تعطیل شده و به جای آن صید بر اساس بازسازی و تکثیر ذخایر انجام می شود.
وی در همین زمینه تصریح کرد: با کاهش ذخایر و خطر انقراض ماهیان خاویاری دریای خزر، سال گذشته تفاهم نامه ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری توسط پنج کشور بهره بردار حاشیه دریای خزر منعقد شد که بر اساس این تفاهم نامه از این پس صید تجاری ماهیان خاویاری در این پنج کشور تعطیل شده و صید با هدف تکثیر و افزایش زاد و ولد بچه ماهیان خاویاری صورت می گیرد.
مدیر کل شیلات گلستان در ادامه با اشاره به زمان صید ماهیان استخوانی در گلستان نیز گفت: صید این نوع ماهیان از روز بیستم مهرماه امسال در استان آغاز می شود و تا بیستم فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
وی با بیان اینکه انواع ماهیان استخوانی از جمله سفید، کپور، کفال و تلاجی در گلستان صید می شود افزود: یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و دو مرکز تکثیر و پرورش ماهیان استخوانی در استان وجود دارد که سالیانه حدود صد میلیون قطعه بچه ماهی در این سه مرکز تکثیر و پرورش و در دریا رها سازی می شود.
در استان گلستان 90 کیلومتر ساحل دریای خزر وجود دارد که سهم استان گلستان در صید ماهیان از این دریا، 400 کیلومتر مربع استدیدگاه خود را بیان کنید