نشت مواد سمی «استایرن» به سواحل ماهشهر جزئی بود

نشت مواد سمی «استایرن» به سواحل ماهشهر جزئی بود

نشت مواد سمی «استایرن» به سواحل ماهشهر جزئی بود

پنج‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰
Thursday, October 21, 2021

نشت مواد سمی «استایرن» به سواحل ماهشهر جزئی بود

۱۳۹۲/۰۷/۰۷


خبرگزاری فارس از ماهشهر، به دنبال انتشار گزارشی تحت عنوان «سرریز شدن مواد خطرناک پتروشیمی بندرامام 20 هزار ماهی را تلف کرد» که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های استانی و کشوری داشت روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام توضیحاتی را در خصوص این حادثه زیست محیطی به دفتر خبرگزاری فارس در استان خوزستان داد.
در توضیحات روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام آمده است: استایرن مورد نیاز این شرکت بوسیله تانکر از پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه تأمین می‌شود. در تاریخ 30 شهریورماه 1392 یکی از تانکرهای ارسالی دارای نشتی به میزان بسیار جزئی بود که پس از هماهنگی با اداره HSE و به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از ورودی استایرن به محیط این تانکر خارج از روند معمول و بدون نوبت و با شرایط کنترل شده به ترمینال بارگیری منتقل و در مدت تخلیه که حدودا 1.5 ساعت به طول می‌انجامد بخشی از این نشتی که کمتر از 50 لیتر بوده به دلیل شرایط تانکر به محیط تخلیه شده است.
روابط عمومی پتروشیمی بندر امام افزوده است: تمام اسناد و مدارک تخلیه، شامل برگ باسکول اولیه و ثانویه، همچنین سطح ارتفاع مخزن که با تجهیزات ابزار دقیق حساس کنترل می‌شود بررسی و کلیه شواهد موید مطالب مطرح شده فوق است که قابل ارائه به کارشناسان مربوطه است.
در ادامه توضیحات این شرکت خاطرنشان شده است: براساس MSDS،LD50 استایرن معادل 2650mg/kg است با بررسی کارشناسی و میزان تخلیه شده به روشنی مشخص می‌گردد که این میزان نمی تواند باعث مرگ و میر آبزیان شود.
در ادامه این توضیحات تصریح شده است: بررسی جداول جذر و مدی در خور موسی بیانگر این است که بین ساعت 13 تا 19 مورخ 30 شهریورماه 1392 آب در حالت جذر و در زمان تخلیه، جذر کامل بوده است و بنابراین مقدار ناچیز استایرن تخلیه شده نیز با تأخیر چند ساعته به محیط آبی وارد شده است.
این اطلاعیه افزوده است: با توجه به موارد مطرح شده انتظار می رفت که ابتدا موضوع مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار می‌گرفت و پس از حصول اطمینان در جراید منتشر می‌شد زیرا این موضوع مورد سوءاستفاده شبکه‌های خبری بیگانه و انتشار گسترده آن در این شبکه‌ها شده است.
روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام در پایان عنوان کرده است: در ارتباط با پروژه تغییر فرآیند کلرآلکالی نیز برنده مناقصه مشخص و در تاریخ سوم شهریورماه 1392 ابلاغ برای ارائه تضمین بانکی به مجری انجام شده و مجری در تاریخ 24 شهریورماه 1392 درخواست ارائه ضمانتنامه را به امور پیمان‌ها ارائه کرده است. قرارداد هم اکنون در مرحله امضا و مبادله قرار دارد مضافاً مراحل اخذ موافقتنامه UNIDO به منظور تسهیل شرایط تحریم در دست پیگیری است که تمام اسناد و مدارک در جلسه حضوری تقدیم خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید