صيد ماهي ميکتوفيده در کشور ؛ امسال

صيد ماهي ميکتوفيده در کشور ؛ امسال

صيد ماهي ميکتوفيده در کشور ؛ امسال

چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday, September 23, 2020

صيد ماهي ميکتوفيده در کشور ؛ امسال

//

واحد مرکزی خبر/ اجتماعی نخسیتن بار ماهی میکتوفیده درکشور صید می شود

پودر این ماهی در صنعت مرغداری به عنوان دومین صنعت کشور مصرف فراوانی دارد و حدود 6 تا 12 درصد از ماده تشکیل دهنده دانه مرغ را در بر می گیرد

پودر ماهی به عنوان منبع غنی پروتئین در تغذیه دام ، طیور و آبزیان نقش بسزایی دارد

معاون مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و بهینه سازی بازار آبزیان سازمان شیلات ایران در همایش مسئولان دفاتر بهبود کیفیت و بهینه سازی بازار ابزیان کشور در پلدشت گفت : صید ماهی میکتو فیده بستری جدیدی برای شیلات کشور است و با صید گسترده ، از آن برای تهیه پودر ماهی استفاده خواهد شد . حسن عربی با اشاره به دستاوردهای این همایش افزود : هماهنگی های لازم جهت بهینه سازی بازار با مراکز تصمیم ساز و فراهم کردن زمینه صادرات آبزیان به کشورهای دیگر ، افزایش یارانه حامل های انرژی برای کاهش هزینه ها و برگزاری دوره های آموزش پخت آبزیان از مهمترین دستاوردهای این همایش بود . در این همایش سه روزه که مسئولان دفاتر بهبود کیفیت و بهینه سازی بازار آبزیان ادارات شیلات 19 استان ساحلی و غیر ساحلی کشور حضور داشتند، شرکت کنندگان ضمن تبادل تجربه ها و دستاوردهای خود در زمینه افزایش تولید فرآوردهای شیلاتی ، راهکارهای توسعه پایدار آبزی پروری و برنامه ریزی به منظور افزایش مصرف سرانه مردم را بررسی کردنددیدگاه خود را بیان کنید