ساخت بندر صيادي در آبادان

ساخت بندر صيادي در آبادان

ساخت بندر صيادي در آبادان

باربری چاپ کارت ویزیت
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵
Monday, December 5, 2016

ساخت بندر صيادي در آبادان

//

واحدمرکزی خبر / عمرانی ساخت بندر صیادی ثامن الائمه آبادان با 130میلیارد ریال آغاز شد. بندر صیادی آبادان با هدف تأمین زیرساخت‌های لازم برای پهلوگیری شناورهای صیادی برای تخلیه صید و توقف ایمن و بارگیری تدارکات در محدوده شهر آبادان و اروندرود ساخته می شود. رئیس اداره شیلات آبادان گفت : این بندر در ساماندهی شناورها و قایق‌های صیادی و همچنین تسهیل در تخلیه صید شناورها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت

بندر صیادی ثامن الائمه آبادان در مجاورت اسکله ثامن‌الائمه و بازار ماهی آبادان ساخته می‌شود و تأسیسات این بندر شامل اسکله‌های تخلیه و بارگیری ، پارکینگ شناورهای صیادی ،ساختمان اداری ،تأسیسات سوخت‌رسانی ، پل‌های دسترسی ثابت به اسکله‌ها و محوطه‌سازی و جاده‌های دسترسی به اسکله‌ها استدیدگاه خود را بیان کنید

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید