ساخت بندر صيادي در آبادان

ساخت بندر صيادي در آبادان

ساخت بندر صيادي در آبادان

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

ساخت بندر صيادي در آبادان

//

واحدمرکزی خبر / عمرانی ساخت بندر صیادی ثامن الائمه آبادان با 130میلیارد ریال آغاز شد. بندر صیادی آبادان با هدف تأمین زیرساخت‌های لازم برای پهلوگیری شناورهای صیادی برای تخلیه صید و توقف ایمن و بارگیری تدارکات در محدوده شهر آبادان و اروندرود ساخته می شود. رئیس اداره شیلات آبادان گفت : این بندر در ساماندهی شناورها و قایق‌های صیادی و همچنین تسهیل در تخلیه صید شناورها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت

بندر صیادی ثامن الائمه آبادان در مجاورت اسکله ثامن‌الائمه و بازار ماهی آبادان ساخته می‌شود و تأسیسات این بندر شامل اسکله‌های تخلیه و بارگیری ، پارکینگ شناورهای صیادی ،ساختمان اداری ،تأسیسات سوخت‌رسانی ، پل‌های دسترسی ثابت به اسکله‌ها و محوطه‌سازی و جاده‌های دسترسی به اسکله‌ها استدیدگاه خود را بیان کنید