صيد 507 تن ميگو در آبهاي هرمزگان

صيد 507 تن ميگو در آبهاي هرمزگان

صيد 507 تن ميگو در آبهاي هرمزگان

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
Saturday, September 26, 2020

صيد 507 تن ميگو در آبهاي هرمزگان

//

واحد مرکزی خبر/ اجتماعی 507 تن میگو از آغاز فصل صید میگو تاکنون از محدوده آبهای هرمزگان صید شده است.

صید میگو از 18 مهر در 6 صیدگاه هرمزگان بطول هزار و 430 کیلومتر مربع آغاز شده است و 40 روز ادامه دارد.صیدگاههای هرمزگان از کوهستک تا سیریک، سیریک- کلاهی ، کلاهی –دارسرخ، دارسرخ- هرمز، هرمز- کشتی سوخته و کشتی سوخته تا تولا است.

مدیرکل شیلات هرمزگان پیش بینی کرد: امسال هزار و 480 تن میگو از نوع موزی از آبهای محدوده هرمزگان صید شود.آقای میرزاده افزود:920 تن از میگوهای صید شده از نوع درشت و بقیه سرتیز است.

میگوی سرتیز ، میگوهای ریز و کوچکی است که بدلیل طعم و مزه خوب آن مردم هرمزگان بیشتر در پخت غذا از آن استفاده می کنند.دو هزار و 300 صیاد با 200 فروند لنج و قایق در هرمزگان میگو صید می کنند.

مدیر کل شیلات هرمزگان گفت: میگوهای صید شده از دریا بدلیل کیفیت و تقاضای خوب بازار در استان و کشور مصرف می شود و جنبه صادراتی ندارد.میرزاده گفت: پارسال بیش از 823 تن میگوی پرورشی به ارزش بیش از 4 میلیون و 117 هزار دلار به کشورهای امارات عربی متحده، کویت و ایتالیا صادر شد.

هرمزگان رتبه نخست صادرات آبزیان را دارد.

میگوی پرورشی ، ماهیان غیر خوراکی شامل یال اسبی، ماهی مرکب، اسکوئید، فانوس ماهی، مارماهی، و شبه شوریده آبزیان صادراتی بود که پارسال به خارج از کشور صادر شددیدگاه خود را بیان کنید