صيد هزار و 500 تن ميگوي پرورشي از استخرهاي استان بوشهر

صيد هزار و 500 تن ميگوي پرورشي از استخرهاي استان بوشهر

صيد هزار و 500 تن ميگوي پرورشي از استخرهاي استان بوشهر

چهار‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
Wednesday, September 23, 2020

صيد هزار و 500 تن ميگوي پرورشي از استخرهاي استان بوشهر

//

واحد مرکزی خبر/ اقتصادی هزار و 500 تن میگوی پرورشی تاکنون از استخرهای استان بوشهر صید شده است

صید میگوی پرورشی از اول مهر در 376 استخر آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد .

مدیرکل شیلات استان بوشهرگفت : امسال در هزار و 165 استخر این استان به وسعت هزار و 494 هکتار 350 میلیون قطعه بچه میگو پرورش می یابد . آقای یاراحمدی افزود : صید میگوی پرورشی در هشت منطقه پرورش میگوی استان بوشهر ادامه دارد و تا پایان آبان 4 هزار تن میگوی پرورشی صید خواهد شد . پارسال در هزار و 206 هکتار منطقه پرورش میگوی استان بوشهر 280 میلیون قطعه بچه میگو ذخیره و 3 هزار و 195 تن میگو برداشت شده بود . میگوی مزارع پرورشی استان بوشهر از نوع وانامی و بومی آمریکای جنوبی است . 60 درصد میگوی پرورشی کشور در استان بوشهر تولید و در بازارهای داخلی عرضه می شود .

مرز طولانی استان بوشهر با ساحل خلیج فارس ، این استان را برای پرورش میگو مستعد کرده اما بروز مشکلاتی مانع استفاده از همه این ظرفیت ها شده است . 4 هزار و 300 هکتار مزرعه و استخر پرورش میگو در 230 منطقه استان اکنون آماده پرورش میگوست اما وجود مشکلاتی باعث شده از همه این قابلیت ها استفاده نشود . آقای صالح پور معاون تکثیر و پرورش آبزیان شیلات استان بوشهر ، نبود نقدینگی ، برق دار نبودن بیشتر مزارع پرورش و گرانی سوخت را از مشکلاتی دانست که باعث شده است برخی مزارع پرورش بدون استفاده باقی بماند .

وی افزود : با برطرف شدن این مشکلات هدف شیلات در بخش آبزی پروری که رسیدن به برداشت هشت برابری تا پایان برنامه پنجم توسعه است ، محقق می شوددیدگاه خود را بیان کنید