تصمیمات جامع دولت برای حمایت از صنعت میگو

تصمیمات جامع دولت برای حمایت از صنعت میگو

تصمیمات جامع دولت برای حمایت از صنعت میگو

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶
Friday, November 24, 2017

تصمیمات جامع دولت برای حمایت از صنعت میگو

//

خبرگزاری فارس: هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تصمیمات جامع دولت برای حمایت از صنعت میگو، با بخشش جرایم و سود تسهیلات بانکی صنعت میگو موافقت کرد.

خبرگزاری فارس، براین اساس هیئت وزیران، بانک مرکزی را موظف کرد از طریق بانکهای عامل نسبت به بخشودگی جرایم بدهی بدهکاران صنعت میگوی پرورشی شور مطابق قانون بودجه سال 1390 کل کشور اقدام و مانده بدهی ناشی از اصل تسهیلات دریافتی اعم از سرمایه در گردش و سرمایه گذاری را به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه امهال کند و پس از آن باقیمانده را مطابق بند یاد شده در پنج سال تقسیط کند.

براساس این مصوبه، سود تسهیلات بانکی (اعم از سود تا سررسید و سود پس از سررسید) اعطایی به صنعت میگوی پرورشی (شامل تکثیر و تولید بچه میگو، پرورش ،‌تولید غذا، فرآوری و صادرات میگو) از سال 1373 تا پایان سال 1389 و نیز سود یک سال دوره تنفس تا سقف یک هزار میلیارد ریال، به عنوان بدهی دولت به بانک‌های عامل محسوب می شود.

این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تقویت نظارت بر روند تولید در صنعت میگو برای تمامی مراکز تکثیر،‌ مزارع پرورشی و کارخانه های تولید غذای میگوی پرورشی و ارزیابی سالانه کمی و کیفی تولید نهاده ها، حمایت از صنایع تبدیلی، تکمیلی و فرآوری و اجرای مکانیزاسیون مزارع پرورشی میگو و تجهیز مجتمع‌های فعال به آب شیرین، ‌راه دسترسی، برق و مخابرات با همکاری وزارتخانه‌های مربوط از محل کمک‌های فنی و اعتباری براساس ظرفیت ها و توانایی های هر واحد، و همچنین مراقبت دایمی و پیشگیری به موقع از شیوع بیماریهای میگو در کشور کرده است و هر شش ماه گزارش اقدامات انجام شده را باید به دفتر هیئت دولت ارائه کند.

براساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است، از طریق شرکت خدمات حمایتی و صندوق بیمه کشاورزی نسبت به تامین نهاده های کشاورزی و بیمه فراگیر برای مراکز تکثیر، مزارع پرورشی، کارخانه های تولید، خوراک میگو و مراکز فرآوری دارای کدEC از سازمان دامپزشکی کشور اقدام کند.

بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ظرف دو سال با هماهنگی سازمان شیلات ایران و با مشارکت پنجاه درصدی استانداری های خوزستان، بوشهر، ‌هرمزگان، ‌سیستان و بلوچستان و گلستان نسبت به تامین برق و آب حداکثر سه مجتمع پرورش میگو در هر یک از استانهای مذکور اقدام کند.

براساس این مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به استاندارد های علمی و فنی و حریم های فانوی مصوب، ‌نسبت به جلوگیری از ایجاد صنایع مزاحم در حریم فعالیت صنعت میگو اقدام و استاندارد های زیست محیطی فعالیت‌های آبزی پروری را تدوین کند.

بر این اساس، وزارت صنعت،‌معدن و تجارت موظف است ‌ضمن کد گذاری و تطابق آن با استاندارد‌های بین‌المللی و ابلاغ برای اجرا، انجام اقدامات لازم جهت پیش بینی میگو در سبد غذایی خانوار و همچنین تدوین استاندارد‌های نوین حلقه‌های اصلی تولید میگو از تولید تا مصرف توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ظرف یک سال نسبت به اعلام سالانه یارانه صنعت میگو به منظور حمایت و تقویت صنعت میگو در طول برنامه پنجم توسعه مطابق با تولید و صادرات سال قبل به دولت اقدام کند.

براساس این مصوبه سازمان صدا و سیما موظف است جهت تشویق و ترویج مصرف میگوی پرورشی در بازارهای داخل کشور، فیلم‌های تبلیغاتی و تیزرهای ارائه شده از سوی سازمان شیلات ایران و سایر تشکلهای تولیدی میگو را نمایش دهد.

همچنین دستگاه‌های دولتی جهت افزایش مصرف آبزیان و میگو در کشور از میگوی پرورشی در سامانه های عمومی مصرف مواد غذایی خود استفاده کنند.

بر این اساس، مسئولیت حسن اجرای این تصویب نامه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده استدیدگاه خود را بیان کنید

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید