استان مركزي در پرورش ماهي خاوياري كشور پيشرو است

استان مركزي در پرورش ماهي خاوياري كشور پيشرو است

استان مركزي در پرورش ماهي خاوياري كشور پيشرو است

دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
Monday, September 21, 2020

استان مركزي در پرورش ماهي خاوياري كشور پيشرو است

//

مدير شيلات جهاد كشاورزي استان مركزي گفت: اين استان در روند توليد و پرورش انواع ماهي خاوياري در كشور پيشرو است

سيد 'هادي موسوي' عصر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به اينكه نسل ماهي هاي خاوياري در درياي خزر در حال انقراض است استان مركزي از دو سال پيش اقدام به پرورش و توليد اين نوع ماهي كرده است.
وي اظهار كرد: هم اكنون در استان مركزي هفت مركز توليد و پرورش ماهي خاوياري وجود دارد كه در شش ماه نخست امسال بيش از هفت هزار و 500 قطعه رها سازي شده است.
مدير شيلات جهاد كشاورزي استان مركزي ادامه داد: ميزان عرضه ماهي خاوياري در سطح استان در شش ماه نخست سال جاري بيش از يك تن بوده است.
موسوي بيان كرد: امسال بيش از هفت هزار و 500 قطعه ماهي خاوياري براي بهره برداري در اختيار واحدهاي پرورش ماهي در استان مركزي قرار گرفته است.
وي عنوان كرد: هم اكنون با كمك بخش خصوصي و سرمايه اوليه پنج ميليارد ريال واحد پرورش ماهي خاوياري در شهرستان تفرش با ظرفيت 30 تن در حال احداث مي باشد.
مدير شيلات جهاد كشاورزي استان مركزي از انواع ماهي هاي خاوياري در استان به شيپ، ازون برون، چالباش و فيل ماهي اشاره كرد و گفت: رشد اين نوع ماهي در سه سال كامل مي شود و ميزان مقاومت آن در مقابل تغييرات دما و فشار هوا بسيار زياد است.
موسوي خاطر نشان كرد: شهرستان هاي ساوه و تفرش از قطب هاي مهم طرح توليد ماهي خاوياري در استان است كه رودخانه قره چاي يكي از بسترهاي توانمند براي اجراي اين طرح مي باشد.
استان مركزي سالانه بيش از دو هزار تن انواع ماهي سردآبي، گرمابي، زينتي و خاوياري را در 220 واحد پرورش آبزيان توليد مي كنددیدگاه خود را بیان کنید