تولید 75 تن ماهی خاویار در فارس

تولید 75 تن ماهی خاویار در فارس

تولید 75 تن ماهی خاویار در فارس

دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
Monday, October 18, 2021

تولید 75 تن ماهی خاویار در فارس

۱۳۹۲/۰۸/۱۲

تولید 75 تن ماهی خاویار در فارس
باشگاه خبرنگاران شیراز، دومین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در فارس مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیر شیلات فارس با بیان این خبر افزود: این مزرعه به ظرفیت اسمی تولید 30 تن ماهی خاویاری در شهرستان مرودشت به بهره برداری رسید و تاکنون 9500 قطعه بچه ماهی از مرکز انستیتو ماهیان خاویاری استان گیلان به آن وارد شده است .
محمد رضا سعادت گفت: وزن این بچه ماهیها 100 گرم تا 400 کیلوگرم می باشد و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 15 هزارتن ماهی پرواری از گونه های مختلف خاویاری وارد بازار مصرف شود.
وی بیان کرد: از 27 گونه ماهی خاویاری در دنیا 5 گونه اوزن برون، قره برون، فیل ماهی ، شیپ و استرلیاد در ایران و فارس پرورش داده می شود .
وی افزود: در حال حاضر دو مزرعه به ظرفیت 75 تن ماهی خاویاری در فارس فعال استدیدگاه خود را بیان کنید