انجام نمونه برداری طرح پایش محیطی دریای خزر

انجام نمونه برداری طرح پایش محیطی دریای خزر

انجام نمونه برداری طرح پایش محیطی دریای خزر

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

انجام نمونه برداری طرح پایش محیطی دریای خزر

۱۳۹۲/۰۸/۱۳

انجام نمونه برداری طرح پایش محیطی دریای خزر
باقری رئیس مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر(نوشهر) در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران گفت:سه دریای خلیج فارس، عمان و دریای خزر دروازه های اصلی کشور به دنیای پیرامونی هستند و منابع امروزی و زیستی آن برای فعالیت های اقتصادی کشور حیاتی است.

وی افزود: شناخت ما از محیط های دریایی هنوز قابل توجه نیست و متاسفانه در برخی موارد شناخت ما از این محیط ها کمتر از شناخت کشورهای فرامنطقه ای است.

باقری در ادامه ضمن تاکید بر لزوم شناسایی مطالعه محیط های دریایی پیرامون هم برای بهره برداری از منابع دریایی پایداری زیستی و دفاع از این حوزه ها طرح پایش محیطی دریای خزر در محدوده شهرستان نوشهر و برداشت داده های مدون و پیوسته در چهار فصل را از اهم برنامه های این مرکز عنوان کرد و افزود: پس از مطالعات مقدماتی تعداد 4 ترانسکت عمود بر ساحل در محدود شهرستان نوشهر(سیگنال چالوس) در نظر گرفته شد تا در هر ترانسکت از اعماق 15-10-5 و 20 متر پارامترهای مد نظر اندازه گیری گردد.

وی تصریح کرد: با توجه به امکانات مرکز اقیانوس شناسی دریایی خزر در بخش زیست دریا نمونه برداری از رسوبات کف با کمک دستگاه گراب جهت شناسایی و بررسی کروبنتورها نمونه برداری از آب دریا با کمک نیسکین و تور پلانکتونی جهت شناسایی فیتو پلانکتون ها و زئو پلانکتونها در بخش شیمی دریا نمونه برداری سطحی و عمق آب دریا با کمک نیسکین جهت بررسی مواد متعددی موجود در آب دریا و بررسی پارامترای فیزیکی و شیمیایی با کمک دستگاه CTD در اعماق مختلف اندازه گیری گردید.

باقری تصریح کرد: البته همزمان با اطلاعات خط ساحلی از قبیل دامنه بندی رسوبات شیب ساحل و موجودات زنده خط ساحلی از قبیل ماکرو جلبک ها صدف ها بررسی و ثبت گردیده است
 دیدگاه خود را بیان کنید