ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
Friday, September 25, 2020

ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

//

 

4/4/1390

تهران- مدير عامل بانك كشاورزي در تشريح روند تغييرات ميزان بهره‌وري در بخش كشاورزي گفت: اين روند در بخش هاي جنگل و شیلات كاهشي و در بخش دام و طيور افزايشي بوده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، 'محمد طالبي' روز شنبه در حاشيه همايش شوراهاي مركزي و استاني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي افزود: سطح بهره‌وري در بخش زراعت و باغباني با شيبي ملايم صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: 2.5 درصد از مجموع 8 درصد رشد بهره‌وري تعيين شده در برنامه بايد از محل توليد باشد.
وي ادامه داد: نزديك به يك درصد از رشد بهره وري تعيين شده در برنامه، در اين سالها محقق شده است.
طالبي اظهار داشت: بر اساس يك بررسي انجام شده، پشرفت در زمينه
IT و ICT، اصلاح بازاركار، تشكيل و تسعه شبكه اي از مراكز بهره‌وري و نوآوري فناوري صنعتي و همچنين توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي از عوامل موثر در رشد بهره وري هستند.
وي با بيان اينكه بدون ايجاد بنگاههاي توليدي دستيابي به بهره وري امكان پذير نيست، گفت: شرايط بخش كشاورزي در دهه نسبت به دهه 80 تفاوت زيادي داشته زيرا امسال نيروهاي متخصص و توانمند در اين بخش افزايش يافته انددیدگاه خود را بیان کنید