ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

ميزان بهره‌وري در بخش شیلات کاهش داشته است

//

 

4/4/1390

تهران- مدير عامل بانك كشاورزي در تشريح روند تغييرات ميزان بهره‌وري در بخش كشاورزي گفت: اين روند در بخش هاي جنگل و شیلات كاهشي و در بخش دام و طيور افزايشي بوده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، 'محمد طالبي' روز شنبه در حاشيه همايش شوراهاي مركزي و استاني سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي افزود: سطح بهره‌وري در بخش زراعت و باغباني با شيبي ملايم صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: 2.5 درصد از مجموع 8 درصد رشد بهره‌وري تعيين شده در برنامه بايد از محل توليد باشد.
وي ادامه داد: نزديك به يك درصد از رشد بهره وري تعيين شده در برنامه، در اين سالها محقق شده است.
طالبي اظهار داشت: بر اساس يك بررسي انجام شده، پشرفت در زمينه
IT و ICT، اصلاح بازاركار، تشكيل و تسعه شبكه اي از مراكز بهره‌وري و نوآوري فناوري صنعتي و همچنين توجه به مزيت‌هاي منطقه‌اي از عوامل موثر در رشد بهره وري هستند.
وي با بيان اينكه بدون ايجاد بنگاههاي توليدي دستيابي به بهره وري امكان پذير نيست، گفت: شرايط بخش كشاورزي در دهه نسبت به دهه 80 تفاوت زيادي داشته زيرا امسال نيروهاي متخصص و توانمند در اين بخش افزايش يافته انددیدگاه خود را بیان کنید