صدور 33 پروانه تاسیس و بهره برداری مزارع پرورش ماهی در چهار محال و بختیاری

صدور 33 پروانه تاسیس و بهره برداری مزارع پرورش ماهی در چهار محال و بختیاری

صدور 33 پروانه تاسیس و بهره برداری مزارع پرورش ماهی در چهار محال و بختیاری

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

صدور 33 پروانه تاسیس و بهره برداری مزارع پرورش ماهی در چهار محال و بختیاری

۱۳۹۲/۰۸/۲۲

صدور 33 پروانه تاسیس و بهره برداری مزارع پرورش ماهی در چهار محال و بختیاری
باشگاه خبرنگاران شهرکرد:محمد اعلایی گفت: طی این مدت 28 فقره پروانه تاسیس و پنج فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.
وی، ظرفیت مزارع در حال تاسیس را 731 تن و ظرفیت مزارع در حال بهره برداری را 130 تن عنوان کرد.
اعلایی اظهارداشت: با بهره برداری از این واحدها، زمینه اشتغال حدود 145 نفر بصورت مستقیم فراهم می شود.
کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان اداره کل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، تعداد مزارع پرورش ماهی این استان در سال گذشته را 278 مزرعه عنوان کرد و گفت: این مزارع در مجموع هشت هزار و 704 تن ظرفیت اسمی تولید داشته است.
محمد اعلایی افزود: در این مدت شش مزرعه تکثیر نیز با ظرفیت 21 میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی فعالیت داشته است.
از ابتدای امسال تاکنون 12هزار تن ماهی سردابی در استان چهارمحال و بختیاری تولید شده استدیدگاه خود را بیان کنید