توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی ضروری است

توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی ضروری است

توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی ضروری است

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
Saturday, July 24, 2021

توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی ضروری است

//

مدیر شیلات جهاد کشاورزی کرمان توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی را ضروری دانست

ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تفاهم نامه توسعه آبزی پروری در تلفیق با آب کشاورزی اظهار داشت: 151 هزار و 100 قطعه بچه ماهی سرد آبی، 160 هزار و800 قطعه بچه ماهی گرم آبی از آبان ماه سال گذشته تاکنون در استخرهای ذخیره آب استان کرمان رها سازی شده اند.

ابراهیمی ادامه داد: این عملیات در 130 استخر ذخیره آب در استان کرمان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته انتظار می رود 250 تن ماهی از این سطح برداشت و وارد بازار مصرف شود.

این مسئول بیان داشت: هدف از امضاء تفاهم نامه آبزی پروری با آب کشاورزی ارتقاء بهره‌ وری و افزایش کارآیی آب استدیدگاه خود را بیان کنید