شیلات هرمزگان از28هزار صیاد و22بندر صیادی، پشتیبانی می کند

شیلات هرمزگان از28هزار صیاد و22بندر صیادی، پشتیبانی می کند

شیلات هرمزگان از28هزار صیاد و22بندر صیادی، پشتیبانی می کند

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

شیلات هرمزگان از28هزار صیاد و22بندر صیادی، پشتیبانی می کند

۱۳۹۲/۰۸/۲۲


میرزاده سه شنبه در گفت وگوبا ایرنا افزود: با این تعداد ازافراد و شناور که دارای کارت مجوز بوده وبطور قانونی درآبهای استان هرمزگان فعالیت می کنند مشکلی نداریم .

وی ادامه داد: درحال حاضربرخی از شناورهایی بدون مجوز اقدام به صید غیر مجاز می کنند که چرخه تولید آبزیان را بهم می زنند ونیازمند برخورد قانونی با این طیف از متخلفان است.

مدیرکل شیلات هرمزگان یاد آورشد: توانایی و بضاعت شیلات هرمزگان و یگان حفاظت از منابع آبزیان در حد محدود است و مقابله با صید غیرمجاز و شناورهای غیر بومی یاری و حمایت بیش از پیش مسوولان استان را می طلبد.

میرزاده با اشاره به اینکه صید غیر مجاز خیانت به نسل آینده و نابود کننده ذخایر آبزیان است، تصریح کرد: نمی توان از شیلات انتظار داشت که تمامی شناورها نظارت داشته باشد چرا که شیلات متولی این امر نیست و توان آن را نیز ندارددیدگاه خود را بیان کنید