پساب مزارع پرورش ماهی از عوامل آلودگی منابع آب است

پساب مزارع پرورش ماهی از عوامل آلودگی منابع آب است

پساب مزارع پرورش ماهی از عوامل آلودگی منابع آب است

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, October 19, 2021

پساب مزارع پرورش ماهی از عوامل آلودگی منابع آب است

۱۳۹۲/۰۸/۲۲


(ایسنا) منطقه فارس، حسینعلی ابراهیمی‌کارنامی با بیان اینکه رودخانه‌ها از منابع حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت است، گفت: هرگونه عامل استرس‌زا و آلاینده که موجب آشفتگی و ایجاد دگرگونی در اکوسیستم‌های آبی شود، بواسطه تاثیر بر کیفیت آب، با توجه به نوع عامل آلاینده، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی منبع آبی را دگرگون می‌کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: پساب مزارع پرورش ماهی، یکی از عوامل آلاینده منابع آب شیرین بشمار می‌رود.
وی ادامه داد: در برخی از موارد بدلیل خاصیت خودپالایی رودخانه‌ها ممکن است بهره‌گیری از منابع آبی (تا حد تحمل محیط زیست)، آسیب شدیدی به اکوسیستم آبی وارد نکند، اما باعث ایجاد تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آب خواهد شد و یکی از این منابع آلودگی در رودخانه‌ها، پساب حاصل از مزارع پرورش ماهی است.
ابراهیمی‌کارنامی تصریح کرد: تخلیه پساب مزارع پرورش ماهی در رودخانه‌ها، سبب کاهش کیفیت آب در پایین دست رودخانه می‌شود.
وی با استناد به آمار و اطلاعات اخذ شده از مدیریت شیلات استان فارس، گفت: اکنون 70 واحد مزرعه پرورش ماهی از گونه سردابی با ظرفیت تولید بیش از سه هزار تن ماهی در سال، در نقاط مختلف استان مشغول به فعالیت هستند که منبع تامین آب اکثر این مزارع از چشمه‌ها و تعداد محدودی از قنات است.
ابراهیمی‌کارنامی گفت: پساب استخرهای آبزی پروری با افزایش غلظت مواد جامد معلق، مواد آلی محلول، کاهش سطح اکسیژن محلول، ایجاد حالت بی‌هوازی، افزایش غلظت نیترات و فسفات می‌تواند موجب آلودگی اکوسیستم‌های آبی شود بنابراین مدیریت استقرار و کنترل کیفیت پساب آبزی پروری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به استناد بند (ب) ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست تمام واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به نمونه برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی هستند که باید نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری ارائه کنند.
ابراهیمی‌کارنامی گفت: واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه پایش لحظه‌ای ومداوم را دارند، تا پایان سال سوم برنامه پنجم باید اقدام لازم را در این خصوص انجام دهند.
این مقام مسئول اضافه کرد: براساس دستورالعمل و شیوه نامه ضوابط خوداظهاری در پایش، استخرهای پرورش ماهی وآبزیان جزو واحدهای مشمول نصب سیستم‌های پایش لحظه‌ای وانجام خود اظهاری طبقه بندی شده‌اند و اداره کل حفاظت محیط زیست استان نیز طی مکاتباتی در با مزارع پرورش ماهی موجود در فارس، این الزام قانونی را یادآور شده است.
ابراهیمی‌کارنامی در عین‌حال بر انجام پایش از سوی محیط زیست استان تاکید و خاطرنشان کرد: این اداره کل در راستای وظایف خود، از طریق آزمایشگاه‌های معتمد، در این زمینه اقدام کرده و می‌کنددیدگاه خود را بیان کنید