1500 هکتار از مزارع شیلاتی گلستان از خشکی نجات یافتند

1500 هکتار از مزارع شیلاتی گلستان از خشکی نجات یافتند

1500 هکتار از مزارع شیلاتی گلستان از خشکی نجات یافتند

سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
Tuesday, August 3, 2021

1500 هکتار از مزارع شیلاتی گلستان از خشکی نجات یافتند

//

مدیرکل شیلات گلستان گفت: هزار و 500 هکتار از مزارع شیلاتی شمال استان پس از سه سال دوباره آبگیری شدند و از خشکی نجات یافتند

علی اکبر پاسندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مزارع که در حاشیه اترک واقع هستند در سه سال اخیر به دلیل کم آبی رو به خشکی بودند.

وی اظهار داشت: با بارشهای اخیر این مزارع پرورش ماهی پس از سه سال دوباره آبگیری شدند.

وی عنوان کرد: شش هزار هکتار آبندانهای دو منظوره کشاورزی و مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در استان وجود دارد.

پاسندی گفت: در این مزارع و آب بندانها 15 هزار تن ماهیان گرم آبی تولید می شود.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: با توجه به بارشهای اخیر کشاورزان استان به  آبگیری مجدد آب بندانها اقدام کرده انددیدگاه خود را بیان کنید