برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶
Friday, November 17, 2017

برداشت460تن ماهی سردآبی درخراسان شمالی

//

مدیرشیلات وآبزیان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت:ازابتدای امسال تاپایان مهرماه460تن ماهی قزل آلادراستان تولیدشده است

جمشیدگریوانی درگفتگو با خبرنگارباشگاه خبرنگاران ، با اشاره به برداشت ماهی سردابی دراستان خاطرنشان کرد: درسال جاری یک میلیون و560هزارقطعه بچه ماهی قزل الا در 47 مرزعه سردآبی پرورش ماهی استان، رهاسازی شده است.

مدیرشیلات و آبزیان جهادکشاورزی خراسان شمالی به رهاسازی 90 هزارقطعه بچه ماهی گرمابی در12مزرعه پرورش ماهی استان نیزاشاره کرد و افزود: پیش بینی می شوداز يکم آذر ماه 87 تن ماهی گرمابی از این مزارع صید شود.

وی با اشاره به سرانه مصرف ماهی در استان افزود: سرانه مصرف ماهی به ازای هرنفر 4.5کیلوگرم است.

گفتني است تولیدماهی سردآبی دراستان 12درصددرمقایسه با پارسال افزایش تولید داشته استدیدگاه خود را بیان کنید

فیلمهای جالب شیلاتی خود را جهت درج در این قسمت ایمیل فرمایید