صيد فانوس ماهي امسال به صورت گسترده از منابع دريايي كشور انجام مي شود

صيد فانوس ماهي امسال به صورت گسترده از منابع دريايي كشور انجام مي شود

صيد فانوس ماهي امسال به صورت گسترده از منابع دريايي كشور انجام مي شود

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

صيد فانوس ماهي امسال به صورت گسترده از منابع دريايي كشور انجام مي شود

//

معاون دفتر بهبود كيفيت فرآوري و توسعه بازار آبزيان سازمان شيلات ايران گفت: صيد فانوس ماهي يا ماهي ميكتوفير به عنوان منبع مهمي براي پودر ماهي امسال براي نخستين بار به صورت گسترده از منابع دريايي كشور انجام مي شود

باشگاه خبرنگاران،'حسن عربي ' امروز در همايش روساي ادارات بهبود كيفيت ، فرآوري و توسعه بازار آبزيان كشور در شهرستان پلدشت افزود: پودر ماهي ميكتوفير در صنعت مرغداري به عنوان دومين صنعت كشور مصرف فراواني دارد و شش تا 12 درصد از ماده تشكيل دهنده دان مرغ را در بر مي گيرد .

وي گفت: پودر ماهي به عنوان منبع غني پروتئين در تغذيه دام ، طيور و آبزيان نقش بسزايي دارد و صيد ماهي ميكتوفير بستر جديدي براي شيلات كشور است كه با صيد گسترده ، از آن براي تهيه پودر ماهي استفاده خواهد شد .

معاون دفتر بهبود كيفيت فرآوري و توسعه بازار آبزيان سازمان شيلات ايران افزود : در ايران 350 هزار منبع آبي خرد و كلان و دو هزار و 700 كيلومتر نوار ساحلي مستعد براي آبزي پروري وجود دارد.

عربي اظهار كرد: كل توليد آبزيان كشور 670 هزار تن مي باشد كه مقدار 260 هزار تن آن مربوط به آبزيان پرورشي است .

وي با اشاره به اينكه ميزان صادرات ماهي تا پايان سالجاري با 50 درصد افزايش به هزار و 500 تن مي رسد اظهار داشت: سال گذشته 40 هزار تن انواع ماهيان گرمابي به كشورهاي خارجي صادر شده بود.

عربي افزود: تا پايان برنامه پنجم توسعه با اجراي برنامه هاي زيربنايي و استفاده بهينه از منابع، ميزان توليد ماهي در سال به يك ميليون و 700 هزار تن خواهد رسيد.

همايش روساي ادارات بهبود كيفيت ، فرآوري و توسعه بازار آبزيان كشور به مدت سه روز در شهرستان پلدشت آذربايجان غربي برگزار شد.

هماهنگي هاي لازم براي بهينه سازي بازار با مراكز تصميم ساز و فراهم كردن زمينه صادرات آبزيان به كشورهاي خارجي ، افزايش يارانه حامل هاي انرژي براي كاهش هزينه ها و برگزاري دوره هاي آموزش پخت آبزيان از جمله مهمترين دستاوردهاي اين همايش  بوددیدگاه خود را بیان کنید