هشدار اداره کل دامپزشکي زنجان به آبزي پروران

هشدار اداره کل دامپزشکي زنجان به آبزي پروران

هشدار اداره کل دامپزشکي زنجان به آبزي پروران

سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
Tuesday, March 2, 2021

هشدار اداره کل دامپزشکي زنجان به آبزي پروران

۱۳۹۲/۰۹/۲۸

هشدار اداره کل دامپزشکي زنجان به آبزي پروران
واحد مرکزی خبر:اداره کل دامپزشکی زنجان با توجه به احتمال شیوع بیماری مسری در حوزه آبزیان ، به آبزی پروران هشدار داد.
دکتر کرمی مدیر کل دامپزشکی زنجان گفت : هنوز در زنجان علائم بیماری مسری آبزیان مشاهده نشده است اما آبزی پروران استان موارد ایمنی را در مزارع خود رعایت کنند.
وی افزود : در صورت مشاهده خونریزی و زخم های خارجی ماهیان پرورشی ، آبزی پروران این موارد را به دامپزشکی شهرستانها گزارش کنند.
در زنجان 308 مزرعه ماهیان سردآبی با ظرفیت تولید سالانه بیش از چهار هزار تن فعال استدیدگاه خود را بیان کنید