چهار تحقیق مهم در بخش شیلات زنجان انجام می شود

چهار تحقیق مهم در بخش شیلات زنجان انجام می شود

چهار تحقیق مهم در بخش شیلات زنجان انجام می شود

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

چهار تحقیق مهم در بخش شیلات زنجان انجام می شود

۱۳۹۲/۰۹/۲۹

چهار تحقیق مهم در بخش شیلات زنجان انجام می شود
صیاد بورانی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تحقیقات در خصوص منابع آبی جدید ایجاد شده در استان زنجان، استفاده از برخی محصولات کشاورزی در جیره غذایی آبزیان به عنوان درمان کننده بیماری ها، ارتقا کیفیت گوشت ماهی و نقش بیوفیلترها در تصفیه بیولوژیکی آب است.

به گفته وی این پژوهش ها نیازمند 600 میلیون ریال اعتبار و یک سال و نیم زمان است.

صیادبورانی تصریح کرد: پژوهش در شیلات این استان به منظور شناخت پتانسیلهای آبزی پروری، بررسی و برآورد توان تولید طبیعی، گونه های پرورشی مناسب، سدهای خاکی و مطالعه برخی از مزارع آبزی پروری انجام می شود.

وی تاکید کرد: تحقیقات ارزیابی پساب خروجی از مزارع پرورش ماهی و نقش آن در ارتقا کیفیت و کمیت گیاهان برخوردار از این پساب، با همکاری موسسه تحقیقات شیلات ایران در استان زنجان انجام شده است.

مدیر امورشیلات و آبزیان استان زنجان، استفاده از عصاره گیاهان از جمله آویشن شیرازی برای درمان بیماری های ماهی و بررسی پرورش ماهی آزاد دریای خزر در قفس و در مزارع با سیستم باز گردشی آب رااز دیگر تحقیقات انجام شده بیان کرد.

صیادبورانی مهمترین اهداف این تحقیقات را تولید پایدار، ایجاد اشتغال بیشتر و مداوم، شناسایی گونه پیشنهادی مناسب برای هر منبع آبی، کمک به افزایش تولید در واحد سطح، معرفی گونه های اقتصادی دارای ارزش صادراتی به این استان و افزایش توجیه اقتصادی ذکر کرد.

وی اظهارکرد: پس از انجام این مطالعات تاکنون ماهی سفید دریای خزر، ماهی آزاد دریای خزر و فیل ماهی که از مرغوب ترین گونه های ماهیان خاویاری می باشد، به استان زنجان معرفی شده و دردست تولید است.

صیادبورانی افزود: این تحقیقات از سال 85 در استان شروع شده و در دست انجام است
 دیدگاه خود را بیان کنید