دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

پنج‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
Thursday, August 5, 2021

دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

//

ایران، دومین محموله میگوی پرورشی گمیشان را به ترکیه و اسپانیا صادر کرد

گزارش سرویس اقتصادی جام نیوزبه نقل از ایسنا، مدیر کل شیلات گلستان گفت: امسال تعداد 16 میلیون لارو میگو در استخرهای پرورش میگوی گمیشان ذخیره سازی شد که با تلاش و همت شبانه روزی کارکنان سایت پرورش میگوی گمیشان و بخش خصوصی بعد از سپری کردن چهار ماه 140 تن میگوی وانامی از این استخرها برداشت کردند که 100 تن آن در مرحله اول به کشورهای عربی و اروپایی صادر شد و پس از استحصال و عمل آوری حدود 48 تن به کشورهای عربی صادر شد.

وی افزود: محموله دوم از این میگو که 52 تن است، به کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و همچنین کشور لبنان در حال صادرات استدیدگاه خود را بیان کنید