دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹
Saturday, September 26, 2020

دروازه‌ اروپا به روی میگوی صادراتی گلستان گشوده شد

//

ایران، دومین محموله میگوی پرورشی گمیشان را به ترکیه و اسپانیا صادر کرد

گزارش سرویس اقتصادی جام نیوزبه نقل از ایسنا، مدیر کل شیلات گلستان گفت: امسال تعداد 16 میلیون لارو میگو در استخرهای پرورش میگوی گمیشان ذخیره سازی شد که با تلاش و همت شبانه روزی کارکنان سایت پرورش میگوی گمیشان و بخش خصوصی بعد از سپری کردن چهار ماه 140 تن میگوی وانامی از این استخرها برداشت کردند که 100 تن آن در مرحله اول به کشورهای عربی و اروپایی صادر شد و پس از استحصال و عمل آوری حدود 48 تن به کشورهای عربی صادر شد.

وی افزود: محموله دوم از این میگو که 52 تن است، به کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و همچنین کشور لبنان در حال صادرات استدیدگاه خود را بیان کنید