صادرات دومين محموله ميگو به كشورهاي اروپايي و عربي

صادرات دومين محموله ميگو به كشورهاي اروپايي و عربي

صادرات دومين محموله ميگو به كشورهاي اروپايي و عربي

سه‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰
Tuesday, September 28, 2021

صادرات دومين محموله ميگو به كشورهاي اروپايي و عربي

//

مديركل شيلات استان گلستان اعلام كرد: 52 تن ميگو در قالب دومين محموله ميگوي صادراتي، طي آبان ماه جاري به كشورهاي اسپانيا و لبنان صادر مي شود

گزارش ايرنا از سازمان شيلات ايران،'علي اكبر پاسندي' افزود: هم اكنون دروازه هاي كشورهاي اروپايي برروي ميگوي صادراتي ايران به ويژه استان گلستان گشوده شده است.

وي اظهارداشت: امسال تعداد 16 ميليون لارو ميگو در استخرهاي پرورش ميگوي گميشان ذخيره سازي شده كه پس از چهار ماه، 140 تن ميگوي وانامي از اين استخرها برداشت شده است.

پاسندي با بيان اينكه قرار است ميزان يكصد تن از ميگوي پرورشي گميشان به كشورهاي عربي و اروپايي صادر شود گفت: در نخستين محموله صادراتي، پس از استحصال و عمل آوري حدود 48 تن در مهرماه سال جاري به كشورهاي عربي صادر شده استدیدگاه خود را بیان کنید