رهاسازي 600هزار قطعه بچه ماهي دراستخر خاش

رهاسازي 600هزار قطعه بچه ماهي دراستخر خاش

رهاسازي 600هزار قطعه بچه ماهي دراستخر خاش

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
Saturday, September 19, 2020

رهاسازي 600هزار قطعه بچه ماهي دراستخر خاش

//

خبرنگاركيهان:مديركل اداره شيلات سيستان گفت: بچه ماهي سرد آبي در اولين استخر پرورش ماهي شهرستان خاش رهاسازي شد.
مهندس خمر با بيان اين مطلب افزود: دراين مرحله 600 هزار قطعه بچه ماهي سرد آبي قزل آلا رها سازي شد و در صورت موجود متقاضي اين تعداد افزايش خواهد يافت.
وي گفت: بچه ماهي سرد آبي مورد نياز استخرهاي پرورش ماهي سيستان و بلوچستان از دو سيستم مدار بسته فوق متراكم اسكل آباد و تودك شهرستان خاش تامين مي شود كه سيستم تكثير و توليد بچه ماهي اسكل آباد با ظرفيت توليد 5 ميليون قطعه بچه ماهي علاوه بر نياز شهرهاي استان مي تواند بچه ماهي استان هاي همجوار را نيز تامين كند.
مهندس خمر با بيان اينكه عمليات برداشت ماهي قزل آلا از اواخر اسفند ماه آغاز خواهد شد پيش بيني كرد بيش از 150تن ماهي قزل آلا توسط آبزي پروران استان توليد و به بازار مصرف عرضه شوددیدگاه خود را بیان کنید