تب بیماری نا شناخته در مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری رو به کاهش است

تب بیماری نا شناخته در مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری رو به کاهش است

تب بیماری نا شناخته در مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری رو به کاهش است

چهار‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
Wednesday, October 27, 2021

تب بیماری نا شناخته در مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری رو به کاهش است

۱۳۹۲/۱۰/۱۵

تب بیماری نا شناخته در مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری رو به کاهش است
باشگاه خبرنگاران شهرکرد:حمید مهری افزود: باوجود بارندگی های اخیرو اقدامات ادارات دامپزشکی و شیلات استان چهارمحال و بختیاری از شدت بیماری در مزارع پرورش ماهی این استان کاسته شده است .
وی تاکید کرد: پرورش دهندگان باید از نقل و انتقال غیربهداشتی و خود سرانه ماهیان خودداری و موارد قرنطینه ای را به دقت رعایت کنند .
مهری، درزمینه میزان تلفات مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری افزود: شیوع یک بیماری ناشناخته درمزارع پرورش ماهی این استان بخصوص درشهرستان های کیار، اردل، کوهرنگ و لردگان به حدود 70 درصد از 300 مزرعه پرورش ماهی خسارات وارد کرد .
مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری، میزان تلفات مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری طی دوماهه اخیر را حدود 50 درصد حجم تولیدات این مزارع برآورد کرد .
حمید مهری تصریح کرد: نمونه برداری های لازم از مزارع انجام شده و پس از انجام آزمایشات اولیه درمرکز تشخیص بیماری ماهیان سردابی استان چهارمحال و بختیاری نمونه ها برای انجام آزمایشات تکمیلی به سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد که در هفته های آتی جواب آزمایش های به عمل آمده اعلام می شود .
وی، درزمینه اقدامات این اداره کل برای کاهش حجم تلفات اظهارداشت: جلسات آموزش چهره به چهره درزمینه شناسایی بیماری ها ومبارزه با آن برگزار شده و بروشورهای آموزشی با همکاری اداره شیلات چاپ وتوزیع شده است .
مهری، برگزاری جلسات متعدد برای پرورش دهندگان ماهیان سردابی و اتخاذ تدابیر لازم درزمینه مبارزه با بیماری ها و نظارت دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری بر نقل و انتقال ماهیان سردابی را ازاقدامات انجام گرفته دراین زمینه عنوان کرد .
استان چهارمحال و بختیاری با تولید سالانه حدود 18هزارتن ماهی قطب تولید ماهیان سردابی کشور محسوب می شوددیدگاه خود را بیان کنید