افزایش 100 درصدی ماهی خاویار در فارس

افزایش 100 درصدی ماهی خاویار در فارس

افزایش 100 درصدی ماهی خاویار در فارس

سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰
Tuesday, October 26, 2021

افزایش 100 درصدی ماهی خاویار در فارس

۱۳۹۲/۱۰/۱۶

افزایش 100 درصدی ماهی خاویار در فارس
باشگاه خبرنگارانشیراز؛ معاون شیلات استان فارس با بیان اینکه پارسال صادراتی از استان به خارج کشور نداشته ایم افزود: حدود 13 تن گوشت ماهی خاویاری به کشورهای آسیای میانه - اروپا و 5/11 کیلوگرم خاویار به کشور آلمان صادر شده است که بر اساس آمار سال 91 از نظر تولید ماهی خاویار دارای رتبه چهارم در کشور هستیم .
سهامی ادامه داد: بیشترین تولید ماهی خاویار در شهرستان استهبان با 32تن تولید این نوع ماهی است .
وی افزود: شهرستان استهبان 5/72درصد تولید ماهیان خاویاری استان را به عهده دارددیدگاه خود را بیان کنید