کشف بیش از 10 هزار رشته دام صیادی غیر مجاز در مازندران

کشف بیش از 10 هزار رشته دام صیادی غیر مجاز در مازندران

کشف بیش از 10 هزار رشته دام صیادی غیر مجاز در مازندران

شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰
Saturday, October 23, 2021

کشف بیش از 10 هزار رشته دام صیادی غیر مجاز در مازندران

۱۳۹۲/۱۰/۱۶

کشف بیش از 10 هزار رشته دام صیادی غیر مجاز در مازندران
سرهنگ نیازی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ساری ؛گفت: با تلاش شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت ، تا پایان آذر ، 10 هزار رشته دام‌ صیادی غیرمجاز غضروفی و فلسدار در آب‌هاي ساحلي استان كشف و ضبط شد.
وی با بيان اينكه مبارزه با صید غیر مجاز براي حفظ و حراست از منابع آبزي درياي خزرضروری است افزود: نيروهاي يگان در 58 مرحله عمليات مشترک و بازرسي های مختلف با گشت‌هاي دريايي و ساحلي در شرايط زماني و مكاني مختلف 6 کیلوگرم ماهی غضرفی ، 83 قطعه ماهی استخوانی ، 25هزار عدد کرف و 326 لنگر راكشف و ضبط کردند.
فرمانده يگان حفاظت منابع آبزيان استان مازندران تصریح کرد: 14 نفرمتهم هم دستگير شدند و پرونده اين متخلفان به مراجع قانوني براي رسيدگي ارجاع داده شددیدگاه خود را بیان کنید