تولید محصولات شیلاتی پنج شهرستان مازندران افزایش می یابد

تولید محصولات شیلاتی پنج شهرستان مازندران افزایش می یابد

تولید محصولات شیلاتی پنج شهرستان مازندران افزایش می یابد

سه‌شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰
Tuesday, November 30, 2021

تولید محصولات شیلاتی پنج شهرستان مازندران افزایش می یابد

۱۳۹۲/۱۰/۱۶

تولید محصولات شیلاتی پنج شهرستان مازندران افزایش می یابد
عسگری فرˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته 10 هزار و500تن محصولات شیلاتی دراین شهرستان ها تولید شد که پیش بینی می شود امسال حدود 12 هزار و یکصد تن تولید محصولات شیلاتی را در این شهرستانها شاهد باشیم.

وی با اشاره به افزایش چهار مزرعه پرورش ماهی در این شهرستان ها گفت:افزایش تولید محصولات شیلاتی ناشی از افزایش تعداد مزارع پرورش ماهی است .

رییس اداره شیلات شهرستانهای قائمشهر ، سیمرغ ، سوادکوه ، سوادکوه شمالی و جویبار گفت: 266 مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی ، 25 مزرعه پرورش ماهیان سردآبی و 122 قطعه آب بندان در این شهرستانهافعال است .

به گفته عسگری فر درسال جاری با ایجاد و راه اندازی مزارع پرورش ماهی در این شهرستانها برای 86 نفر ایجاد شغل شده استدیدگاه خود را بیان کنید