بخش شيلات لرستان ، نيازمندصنايع تبديلي وتکميلي

بخش شيلات لرستان ، نيازمندصنايع تبديلي وتکميلي

بخش شيلات لرستان ، نيازمندصنايع تبديلي وتکميلي

چهار‌شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
Wednesday, December 8, 2021

بخش شيلات لرستان ، نيازمندصنايع تبديلي وتکميلي

۱۳۹۲/۱۰/۱۷


واحد مرکزی خبر:گزارش مکتوب ... بخش شیلات لرستان ، نیازمندصنایع تبدیلی و تکمیلی
لرستان با 7 هزار و911 دهنه چشمه و 29 رشته رودخانه مـقام نـخست تولید آبزیان دربین استانهای غیرساحلی و مقام دوم تولید ماهیان سردآبی را درکشور دارد.
سرپرست اداره کل شیلات لرستان می گوید : در 450 مزرعه پرورش ماهی دراستان سالانه بیش از 18هزار تن ماهی تولید می شود.
خدیش می افزاید: حدود4 هزار نفر مستقیم و12هزار نفر غیرمستقیم در بخش شیلات لرستان مشغولند.
با وجود این ظرفیت ها دربخش شیلات استان ، بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی و
صنایع شیلاتی یکی ازسودمنـدتریـن ارتباطات بین 2 بخش صنعت وکشاورزی است چرا که ازمیزان بیکاری‌های دائمی و فصلی در مناطق روستایی می‌کاهد وبه افزایش تولید، بهره وری، ایجاد فرصت‌های شغلی، وتـامین مـواد غذایی کمک خواهد کرد.
سرپرست شیلات لرستـان می گوید: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی برای حفظ و بهبودکیفیـت ، کــاهش ضایعات، ایجاد ارزش افـزوده و ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش سرانه مصرف آبزیان دراستان ضروری است.
خدیش می افزاید: تنوع درتولید وبسته ‌بندی ، به کارگیری فناوری برتر روز ، شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی ، بازنگری مقررات و قوانین و بروز رسانی آنها با هدف تسهیل در توسعه صنعت استان از راهکارهای مهم در توسعه صنایع شیلاتی استان است.
مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان هم با اشاره به کمبود ســردخانه برای نگهداری و ذخیره کردن ماهی دراستان می گوید:برای رفع این مشکل تولید کنندگان می توانند ازسردخانه های موجود استان که برای انجماد گوشت سفید و قرمز ایجاد شده ،استفاده کنند.
نعمت الهی دررابطه با طرح های تبدیلی دردست اجرای بخش شیلات می افزاید:یک واحد بسته بندی و انجماد ماهی درخرم آباد با90 درصد پیشرفت و هزینه یک میلیارد و250 میلیون تومان درحال ساخت است ، یک واحد بسته بندی و انجماد هم درالیگودرز با یک میلیارد تومان اعتبار به بانک معرفی شــده است.
وی با اشاره به وجود بزرگترین مجتمع پرورش ماهیان سردآبی کشور در شهرستان دورود مـی گویـد: درصورت تامین اعتبار،بدنبال ساخت یک واحد فرآوری ماهی نیز در این شهرستان هستیم.
سرپرسـت اداره کل شیلات استان می گویـد: تاکنون تنها توانسته‌ایم ماهیان گرم‌‌آبی را به کشور عـراق صادر کنیم که آن هم از طریق بازرگانان خارج از استان و با نشان تجاری همان استان ها صورت گرفته‌است.
خدیش فقـدان صنـایع تبدیلی در استان را اصلی‌ترین مـشکل صادرات مـاهی از لـرستان مـی دانـد و
می افزاید: ماهی فسادپذیری بالایی دارد و نبود صنایع تبدیلی مانع بزرگی درصادرات ایـن مـحصـول محسوب می‌شـود.
به هرحال ایجاد و راه اندازی صنایع تبدیلی مورد نیاز در بخش شیـلات ، تحول چشمگیری در زندگی حدود 16هزارنفرفعال این بخش که با احتساب خانواده های آنها رقم قابل توجهی می شــود، ایــجاد خواهدکرد.
همچنین ازخام فروشی تولیدات شیلات استان که با قیمت پایین و بدون ارزش افزوده برای استان با نشان تجاری استانهای همجوارصادرمی شود، جلوگیری خواهد شددیدگاه خود را بیان کنید